ขอเชิญร่วมเป็นสะพานบุญอันยิ่งใหญ่

 dham  

ด้วยวัดสันทราย หมู่ ๑๒ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จัดทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อนำปัจจัยที่ได้สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ตรงกับวันลอยกระทง จึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตกุศลที่จะร่วมบุญกับทางวัด โดยการเป็นสะพานบุญช่วยแจกซองกฐิน ขอเชิญติดต่อได้ที่.. พระครูวรสุตเขต โทร. ๐๘๙-๘๕๒๓๔๙๘ E-mail:Prasert372@hotmail.com


3,906


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย