มูลนิธิบ้านอารีย์เปิดการเรียนการสอนพระอภิธรรมเพิ่ม!! ทุกบ่ายวันศุกร์ โดยคแม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง

 นานา    12 มี.ค. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญชวนท่านที่สนใจ ศึกษาพระอภิธรรมพื้นฐาน
เพื่อเป็นแนวทางเข้า เรียนรู้ปริยัติ เพื่อต่อภาคปฏิบัติ มุ่งสู่ปฏิเวชอาจารย์ผู้สอน
แม่ชีทองสุข ทองกระจ่าง ผู้อำนวยการมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรม
และอาจารย์ผู่สอนพระอภิธรรมวัดมหาธาตุ
เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 13.30-15.30 น. ระยะเวลา 3 เดือน
เริ่มครั้งแรก วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555
หลักสูตร 3 เดือนนี้ เป็นหลักสูตรพื้นฐานแนวทางอภิธรรม เพื่อให้นักศึกษารู้
และเข้าใจพระอภิธรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบค้นพระไตรปิกฎได้
เมื่อจบพื้นฐานแล้วอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาพระอภิธรรม
จะวางแผนการเรียนการสอบแบบมีส่วนร่วมกันว่า
แนวทางการเรียนการสอน ขั้นต่อไปจะมุ่งจากปริยัติ เพื่อไปสู่การสอบ
หรือเพื่อไปสู่การปฏิบัติ หรืออื่นๆ
ชวนเชิญทุกท่านที่สนใจ สอบถามรายละเอีดยพได้ที่ เ
คาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์ หรือโทรศัพท์ 02 619 7474(กิจกรรมจัดเป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้จ่าย)
http://www.facebook.com/baanaree
  3,642 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย