อย่างไหนเรียกว่าภิกษุ ?? อย่างไหนน่าสัทธากว่ากัน ??
 สุมล   5 เม.ย. 2555

 คำถามประจำวันนี้ 5 เมษายน 2555

อย่างไหนเรียกว่าภิกษู ??
อย่างไหนน่าสัทธากว่ากัน ??

ภิกษุพึงเป็นผู้สำรวมจักษุ ไม่พึงเป็นผู้โลเลเพราะเท้า
พึงเป็นผู้ขวนขวายในฌาน
พึงเป็นผู้ตื่นอยู่มาก
พึงเป็นผู้ปรารภอุเบกขา มีจิตตั้งมั่น
พึงเข้าไปตัดความตรึก
และตัดธรรมที่อาศัยอยู่แห่งความตรึกและความรำคาญ


เจริญในธรรมครับ. DT010325

โดย : สุมล

วันที่ลงประกาศ : 5 เม.ย. 2555
ที่อยู่ : ปัณฑิตารมย์ หมู่ 5 พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี 18120
โทร. : 0854001303

 เปิดอ่านหน้านี้  2248 

บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย