เชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม
 tonaree   2 พ.ค. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการแสดงธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น
วันพฤหัสบดีที 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 18.00-20.00 น.
โดยพระครูสังฆกิจพิมล (พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ)
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรีDT012688

โดย : tonaree

วันที่ลงประกาศ : 2 พ.ค. 2555
ที่อยู่ : 17/1 ซอยอารีย์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพ พญาไท กรุงเทพ 10400
โทร. : 085-922-7539

 เปิดอ่านหน้านี้  2218 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย