เชิญร่วมบุญสร้าง "พระพุทธสิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช"

 ประทีปธรรม    11 พ.ค. 2555

 เชิญร่วมบุญสร้าง "พระพุทธสิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช" 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ อันเป็นปีที่๕๕ ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และประจวบกับเป็นปีพุทธยันตี มหาวิทยาลัยจึงจำลองพระพุทธสิหิงค์มาประดิษฐานที่เชิงเขามหาชัย กำหนดเสร็จในปลายปี ๒๕๕๕ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างพระพุทธสิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช ขออานิสงส์แห่งการบริจาคจงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัวชั่วอายุกาล

การผลิตพระพุทธสิหิงค์เพื่อให้เช่าบูชา
รูปแบบ ขนาด และจำนวนที่ผลิตพระพุทธสิหิงค์บูชาเป็นดังนี้คือ
พระพุทธสิหิงค์ (ประธาน) ขนาดหน้าตัก 49 นิ้ว จำนวน 1 องค์
พระพุทธสิหิงค์บูชา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 300 องค์ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1,000 องค์
พระพุทธสิหิงค์บูชาหน้าตัก 1.5 นิ้ว จำนวน 1,000 องค์
พระกริ่งพุทธสิหิงค์ (เล็ก) เนื้อนวโลหะขนาด 2 เซนติเมตร จำนวน 2,000 องค์
พระกริ่งพุทธสิหิงค์ (จิ๋ว) ขนาด 1 เซนติเมตร จำนวน 2,000 องค์
เหรียญพระพุทธสิหิงค์ (ชุบซาติน) ขนาด 2.8 เซนติเมตร จำนวน 10,000 เหรียญ และ
ผ้ายันต์ จำนวน 3,000 ผืน

งบประมาณโครงการก่อสร้าง
1. ค่าก่อสร้าง 25,000,000 บาท จำแนกเป็น
1.1 ค่าก่อสร้างพระพุทธรูปและฐาน 18,000,000 บาท
1.2 ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ 3,000,000 บาท
1.3 ค่าไฟฟ้าประดับถนน 4,000,000 บาท
2. ที่มาของงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ
2.1 จากผู้ใจบุญ กล่มบุคคล วัด เอกชน ภาคราชการ
2.2 จากการทอดผ้าปาสามัคคี
2.3 จากการให้เช่าวัตถุมงคล

การจารึกชื่อผู่ร่วมทำบุญ
กรณีที่ท่านบริจาค 10,000 บาท มหาวิทยาลัยะจารึกชื่อท่านไว้ที่ก้านดอกบัว
กรณีที่ท่านบริจาค 50,000 บาท จะจารึกชื่อไว้ที่กลีบบัวประดับ
กรณีที่ท่านบริจาค 100,000 บาท จะจารึกชื่อไว้ที่เสาลวดบัว
ชื่อทั้งหมดจะตกแต่งลวดลายอย่างสวยงามไว้ภายในห้องโถงของฐานพระพุทธสิหิงค์ อันจะปรากฏเป็นเกียรติประวัติแห่งวงศ์ตระกูลสืบไป

การทอดผ้าป่าครั้งแรก จะทอดที่วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 5 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. การทอดผ้าป่าในครั้งต่อไป จะมีทุกๆ วันเสาร์แรกของเดือนกรกฏาคม, กันยายน และธันวาคม 2555 (รวมทอดทั้งหมด 4 ครั้ง)

ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมนำพระบรมสารีริกธาตุบรรจุเข้าองค์พระก็ขอให้นำส่งไปที่
อ.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา 22/20 ถนนหมื่นด้ามพร้าคต ซอย 7 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 เพื่อรวบรวมและนำส่งให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอีกทีหนึ่ง


 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถโอนเงินไปที่  
ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 520-2-05575-1
ชื่อบัญชี : พระพุทธสิหิงค์ราชภัฏนครศรีธรรมราช https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,712 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย