มูลนิบ้านอารีย์ ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน เข้าร่วมกราบนมัสการ ฟังธรรม โดย

 tonaree    17 พ.ค. 2555

"พระพิศาลศาสนกิจ "(หลวงพ่อเยื้อน ขนฺติพโล)
วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สรินทร์
ศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล , หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,568 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย