ผ้าป่าสร้างพระเจดีย์เทวธรรม และจัดซื้อที่ดินถวาย วัดป่าเจดีย์เทวธรรม จ.ร้อยเอ็ด (28 ก.ค.55)

 ประทีปธรรม    24 พ.ค. 2555

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างพระเจดีย์เทวธรรม
และจัดซื้อที่ดินถวาย วัดป่าเจดีย์เทวธรรม (สำนักวิปัสสนากรรมฐาน)
บ้านโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ที่มาและจุดประสงค์

วัดป่าเจดีย์เทวธรรม (สำนักวิปัสสนากรรมฐาน) มีโครงการก่อสร้างพระเจดีย์เทวธรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์เจ้า อีกทั้งเป็นปูชนียสถานให้พุทธบริษัททั้ง 4 ทิศได้น้อมรำลึกสักการบูชาในคุณของพระรัตนตรัย

ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานที่ตั้งในปัจจุบันของวัด ยังไม่มีทางผ่านเข้า-ออก ต้องอาศัยทางผ่านที่ดินของบุคคลอื่น ดังนั้นคณะสงฆ์และแม่ชี นำโดยพระอาจารย์พิชิต โอภาโส จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อก่อสร้างพระเจดีย์เทวธรรม และซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออกของวัด

หรือสามารถส่งปัจจัยร่วมบุญได้ที่
บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาร้อยเอ็ด
ชื่อบัญชี : กองทุนสร้างพระเจดีย์เทวธรรม
หมายเลขบัญชี : 329-249-5829  3,526 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย