เชิญสร้างมหากุศล "สร้างวัด" ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 naret    25 มิ.ย. 2555

 ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัย สมทบทุน "สร้างวัด" ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ( สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ณ บ้านห้วยด่าน ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ) 


อนึ่งในการนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 นี้ด้วย จึงได้กำหนดพิธีบำเพ็ญมหากุศลขึ้น ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม นี้ อีกวาระหนึ่ง เพื่อจัดหาทุนสร้างวัด ดังกล่าว

เนื่องด้วย ในเขตอำเภอคอนสาร มีวัดอยู่จำนวนน้อย อีกทั้งอาณาเขตของแต่ละวัดก็มีจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอและสะดวกต่อการประกอบศาสนกิจ ของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

โครงการ สร้างวัด ในครั้งนี้ จึงมีจุดประสงค์ที่สำคัญ คือ
1.เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
2.เพื่อเป็นพุทธานุสรณ์ ถวายเป็นพุทธบูชา ในมหามงคล "ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้"
3.เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกุศลกิจทางพระศาสนาและสาธารณประโยชน์
4.เพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษาพระธรรมวินัย แก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ตลอดถึงสาธุชนทั้งหลาย
5.เพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามตามโบราณประเพณี

........................ ......................

ในการนี้จึงบอกบุญมายังสาธุชน เพื่อร่วมมหากุศลเป็นส่วนแห่งบุญ ในการสร้างวัด ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ถวายเป็นพุทธบูชา อันจักยังประโยชน์แก่พระศาสนา สังคม และประเทศชาติ เป็นเอนกอนันต์

1.เป็นเจ้าภาพที่ดิน
1.1จำนวน 1 ตารางวา ๆละ 300 บาท
1.2จำนวน 1 งาน (100 ตารางวา) 30,000 บาท
1.3จำนวน 1 ไร่ (400 ตารางวา) 120,000 บาท

2.เป็นเจ้าภาพกุฎีสงฆ์ หลังละ 50,000 บาท

3.เป็นเจ้าภาพสร้างเสนาสนะอื่นๆ ตามความประสงค์

หรือร่วมมหากุศล ตามกำลังศรัทธา

.................................

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระมหานเรศ สาริสฺสโร (ผู้ดูแลการสร้างวัด)
Email:thamma-nantha@hotmail.com

โทร: 02-7141975, 087-8076246

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศล บริจาคสร้างวัด ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้านสหกรณ์กรุงเทพ(เอกมัย)
เลขที่บัญชี 970-0-02452-0
ชื่อบัญชี พระมหานเรศ เรขาโชค(ทุนสร้างวัดสามัคคีธรรม)

ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาสาธุชน ที่ร่วมมหากุศลทุกท่าน
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
“การสร้างวัด การถวายวิหาร อันเป็นที่อยู่อาศัยแก่พระภิกษุ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิด ประโยชน์สุข ทั้งแก่ผู้รับและผู้ถวาย เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความสุข เกษมศาสนต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด”


• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• ไฟไหม้...น้ำท่วม (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์

• รวม บทสวดมนต์ ก่อนนอน เพื่อชีวิตที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทำสมาธิ แผ่เมตตา ขออโหสิกรรม ฟังทุกวันดีมากๆ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย