โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนโดยชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ จ.อ
 neo22   6 ธ.ค. 2553

โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนโดยชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553
ณ วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ จ.อุดรธานี
สาธุครับ
_/|\_
 เปิดอ่านหน้านี้  2699 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย