โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนโดยชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ จ.อ

 neo22    6 ธ.ค. 2553

โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนโดยชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553
ณ วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ จ.อุดรธานี
สาธุครับ
_/|\_ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,669 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย