มีข่าวสารงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งกองทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรมากบอกเด้อ .."ด่วน"..

 morijung_llsa    26 ก.ย. 2555

ทางวัดสุทธจินดาของอาตมภาพ และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช
ได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ในวันจันทร์ที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ นี้

อาตมภาพจึงขอประกาศบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เพื่อเชิญร่วมบุญในการทอดผ้าป่า
สามัคคีในครั้งนี้ หากคุณโยมประสงค์จะร่วมทำบุญหรือเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ก็สามารถ
โทรมาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ตลอดเวลา หรือจะร่วมบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ก็ได้เน้อ แล้วคุณโยมก็แจ้งชื่อ - นามสกุล และจำนวนเงิน แล้วอาตมภาพจะชื่อ -นามสกุล และ
เงินทำบุญนั้นไปมอบให้กับท่านพระครูบวรคณานุศาสน์ ผู้อำนวยการศึกษาโคราช ผช.เจ้าอาวาส
เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นกองผ้าป่าสามัคคีในวันงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

พระกตตน์ กิตฺติญาโณ วัดสุทธจินดา ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ 082-4448270

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบัญชี : พระกตตน์ กิตฺติญาโณ
เลขที่บัญชี : 694-0-16050-7
[url=http://image.ohozaa.com/view2/wm1Yq3xuI9B6F53s][/url]
[url=http://image.ohozaa.com/view2/wm1Yr7txyTlEuWX0][/url]
[url=http://image.ohozaa.com/view2/wm1YsbpApl6r8T1x][/url]
[url=http://image.ohozaa.com/view2/wm1YtflDg4CUZ1kl][/url]


  3,500 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย