----->>บอกบุญทุกท่าน ร่วมถวายปัจจัยเพื่อนำไปซื้อทองคำสำหรับปิดองค์พระและองค์พระปัญจวัคคีย์ทั้ง

 Koonging  

สำนักปฏิบัติธรรมอาทิจฺจวํโส อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่แห่งความสงบสุข ร่มเย็น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม

ปี ๒๕๕๓ คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างศาลาพุทธอาณาเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
พร้อมอาราธนาอัญเชิญพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาหน้าตักกว้าง ๕๖ นิ้ว สูง ๙๑ นิ้ว
พระนาม “พระพุทธรัตนเลิศโลกะวิทูปฐมเทศนาผู้แกล้วกล้าศักดิ์สิทธิ์”
และหล่อองค์ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ประดิษฐานไว้บริเวณหน้าศาลา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชา

โอกาสแห่งการร่วมสร้างมหากุศลและสำนึกในมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงขอบอกบุญทุกท่าน ร่วมถวายปัจจัยเพื่อนำไปซื้อทองคำสำหรับปิดองค์พระและองค์พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
จากโรงตีทองโดยตรง เพื่อได้ทองคำแท้ที่มีสีกลมกลืนกันในราคาแผ่นละ ๕ บาท

แจ้งความประสงค์ร่วมถวายปัจจัยเพื่อภารกิจกตัญญูบูชาภายใน ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ติดต่อ พนมพร ๐๗๕-๐๘๕-๖๗๗๑ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน เลยที่ ๐๔๗-๒๐๐-๓๕๙๕

ขออานิสงค์การโมทนาบุญและบอกต่อดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ดุจทองคำบริสุทธิ์

โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : สำนักปฏิบัติธรรมอาทิจฺจวํโส

3,677


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย