มรณภาพแล้วท่านพระครูวิสารทธรรมคุณ (พระอาจารย์เปอร์ อาสโภ) 25 มกราคม 2554

 pitaknamjai    28 ม.ค. 2554

(กำหนดการสวดอภิธรรม , ประชุมเพลิง ท่านพระครูวิสารทธรรมคุณ หรือ พระอาจารย์เปอร์ อาสโภ)

มรณภาพแล้ว พระครูวิสารทธรรมคุณ (พระอาจารย์เปอร์ อาสโภ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าโนนวารีบำเพ็ญธรรม , อดีตเจ้าคณะตำบลตาลเนิ้ง

ประวัติท่านพระครูวิสารทธรรมคุณ (ข้อมูลยังพิมพ์ไม่เสร็จ)

ประวัติการเจ็บป่วย (ข้อมูลยังพิมพ์ไม่เสร็จ)

กำหนดการบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าโนนวารีบำเพ็ญธรรม บ้านโนนตูม ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 25 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 มรณภาพ ณ วัดป่าโนนวารีบำเพ็ญธรรม

เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป (สวดอภิธรรม)

วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.00 ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา 11.00 ฉันภัตตาหารเพล

เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป (สวดอภิธรรม)

วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.00 ฉันภัตตาหารเช้า (พร้อมญาติโยมจำวัด)

เวลา 11.00 ฉันภัตตาหารเพล

เวลา 20.00 ฟังธรรมจากพระสงฆ์

เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป (สวดอภิธรรม)

วันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.00 ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา 11.00 ฉันภัตตาหารเพล

เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป (สวดอภิธรรม)


วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.00 ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา 11.00 ฉันภัตตาหารเพล

เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป (สวดอภิธรรม)

เวลา 20.00 น. ประชุมเพลิง

(ขอเชิญศิษย์ยานุศิษย์ร่วมไว้อาลัยแด่ท่านพระครูวิสารทธรรมคุณพร้อมเพรียงกัน ณ วัดป่าโนนวารีบำเพ็ญธรรม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายพิทักษ์ มาลาทอง

อาลัยยิ่ง (หลานชาย)
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดป่าโนนวารีบำเพ็ญธรรม


  3,711 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย