ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพแสงเทียนแห่งปัญญา ในเทศกาลเข้าพรรษาปี พ.ศ.๒๕๕๓

 พระมหา    

ด้วยวัดสิริมงคลมีความประสงค์จะจัดสร้างห้องสมุดประจำวัดและหมู่บ้านซึ่งได้ดำเนินการมาพอสมควรแต่ว่ายังขาดหนังสืออยู่ และขณะนี้ทางวัดมีความต้องการหนังสือสารานุกรมไทย ภาคเหนือ ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน ๑ ชุดและหนังสือพจนานุกรมอักษรล้านนา-ไทย ๑ เล่มเพื่อที่จะเอาไว้เป็นสื่อค้นคว้าหาความรู้ให้กับเยาวชนและบุคคลผู้ที่สนใจได้ศึกษา ประกอบกับในระยะนี้ใกล้ถึงเทศกาลเข้าพรรษาที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมักนิยมซื้อเทียนไปถวายวัดเพื่อจุดเป็นพุทธบูชาเพื่อให้เกิดอานิสงส์แก่ตนเองและครอบครัว แต่ว่าแสงเทียนเหล่านั้นก็หาได้มั่นคงเท่ากับการสร้างเทียนแห่งปัญญาโดยการรับเป็นเจ้าภาพซื้อหนังสือถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อให้เป็นแสงแห่งปัญญาแก่เยาวชนผู้ที่เป็นอนาคตของชาติ และแสงแห่งปัญญานี้จะไม่มีวันดับมอดไปแต่จะสืบทอดกันไปจากรุ่นสู่รุ่นอันจะบังเกิดกุศลมหาศาลแก่เราท่านทั้งหลาย
ด้วยเหตุนี้อาตมาภาพจึงใคร่ขอเชิญร่วมรับเป็นเจ้าภาพหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับภาคเหนือ ในราคาเล่มละ ๖๖๐ บาท จำนวน ๑๕ เล่ม และหนังสือพจนานุกรมอักษรล้านนา-ไทย ๑ เล่ม ราคาเล่มละ ๖๐๐ บาท
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 085-6189289 หากโยมท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคหนังสือเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมก็ดี เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ดีก็สามรถนำมาบริคจาคได้
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
เมื่อตอนบ่ายมีโยมท่านหนึ่งโทรมาสอบถามเกี่ยวกับการทำบุญสร้างหนังสือ โยมท่านนั้นได้สอบถามเรื่องบัญชีที่จะร่วมทำบุญท่านขออนุญาตบอกบัญชีธนาคารสำหรับโยมที่มีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญให้ทราบนะครับผม ซึ่งโยมสามารถโอนเงินมาที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสันกำแพง ในนามพระมหาพิพัฒน์ ฐานวีโร เลขบัญชี 3581144345 โยมจะร่วมทำบุญเป็นกลุ่มเป็นคณะก็ได้ครับผม หรือจะสมทบกับท่านผู้อื่นก็ได้ หรือหากจะร่วมทำบุญบริจาคหนังสือก็ได้ครับผม


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• "กำลังของจิต" : หลวงปู่ชา สุภัทโท

• มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ

• มาฆะบูชา วันแห่งความรัก รักยังไงถึง"รักแท้"

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ขอให้สติ ความอดทน ความเมตตา และปัญญาคุ้มครองรักษาญาติโยมทุกๆ คนตลอดปี ๒๕๖๖

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย