ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี กองละ ๒๕๕๔ บาท สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ

 tanawatt    16 ก.พ. 2554

ขอเชิญท่านทานบดีร่วมเป็นเจ้าภาพ
ก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่
ณ วัดป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทร...๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕, ๐๘ ๔๔๙๒ ๖๗๙๔.

เนื่องจากพระเดชพระคุณพระครูเมธาประยุตต์ เจ้าอาวาสวัดป่าสัก พร้อมด้วยคณะ-กรรมการวัดป่าสัก ได้ปรึกษาหารือกันว่า ศาลาการเปรียญหลังเก่านั้นเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปมากแล้ว เพราะตอนก่อสร้างนั้นไม่ได้เทคานคอดิน ส่วนไม้ที่ทำเครื่องบนนั้นก็ได้ตากแดดตากฝนอยู่หลายปี กว่าจะมุงหลังคาแล้วเสร็จ ซ้ำปลวกก็ขึ้นกัดกินไม้ไปบ้างแล้ว ฝาผนังและพื้นก็เริ่มร้าวทั่วไปแล้ว และพอถึงฤดูฝน ก็มีฝนรั่วน้ำฝนหยดทั่วทั่งศาลา พระภิกษุสามเณรจะต้องหาถังมารองน้ำที่รั่วลงมาในศาลา เป็นที่เดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ดังนั้น จึงเห็นควรให้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น เป็นศาลาทรงไทยสุโขทัย ๒ ชั้น เพราะทางวัดจะต้องใช้สำหรับจัดอบรมพระนวกะ อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน จัดค่ายคุณธรรม ปฏิบัติธรรม อบรมพระภิกษุสามเณร จัดประชุมสงฆ์ และจัดการเรียนการสอนนักธรรม – บาลีแก่พระภิกษุสามเณรด้วย อีกทั้งใช้สำหรับต้อนรับคณะศรัทธาที่มาร่วมสร้างบารมีกับทางวัดอีกด้วย ในการนี้ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาท)
ในการนี้ ทางวัดจึงขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัท ผู้มีจิตเลื่อมใส มีใจศรัทธา และท่านมหาเศรษฐีผู้มีใจบุญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ได้ตลอดทั้งปี สร้างมหาทานบารมีได้ตามกำลังศรัทธา ท่านสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อแล้วเสร็จ
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักรักษาให้ท่านทานบดีและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มีวิมานทองเป็นของตนเอง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า จะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใด ก็ขอจงประสบผลสำเร็จด้วยกันทุกท่าน ทุกประการเทอญ.

สามารถร่วมบุญสร้างมหาบารมีได้โดย…
๑. ส่งธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ป.ณ. บางระกำ ๖๕๑๔๐ ในนาม “เจ้าอาวาสวัดป่าสัก” หรือ “พระครูเมธาประยุตต์”
๒. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางระกำ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “วัดป่าสัก” เลขที่บัญชี ๖๒๔ - ๑ - ๒๕๘๓๘ - ๙.
๓. โอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโคกมะตูม – พิษณุโลก ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “พระครูเมธาประยุตต์” เลขที่บัญชี ๔๙๖ – ๒ – ๑๗๖๗๕ – ๘
โปรดส่งสำเนาการโอนเงินมายังวัด หรือ โทรแจ้งที่สำนักงานเลขานุการ หรือไวยาวัจกรวัดด้วย เพื่อจัดส่งอนุโมทนาบัตร และของที่ระลึกระลึก (สำหรับท่านที่บริจาคตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาทขึ้นไป) ไปให้ต่อไป
๔. หรือจะนำปัจจัยมาถวายที่วัดได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โปรดแจ้งล่วงหน้าเพื่อจัดทำของที่ระลึก และรับรองได้ถูกต้อง ไม่บกพร่อง
ท่านที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ …
พระครูเมธาประยุตต์ เจ้าอาวาสวัดป่าสักและรองเจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา โทร. ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕, ๐๘ ๔๔๙๒ ๖๗๙๔.
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่
๒,๕๕๔ กอง ๆ ละ ๒,๕๕๔ บาท
สมทบทุนวางศิลาฤกษ์และก่อสร้างศาลาการเปรียญ
ณ วัดป่าสัก ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
โทร... ๐๘ ๑๓๒๔ ๐๖๔๕, ๐๘ ๔๔๙๒ ๖๗๙๔.
และเจ้าภาพรายการอื่น ๆ ดังนี้
เจ้าภาพผ้าไตรครอง (ไตรกฐิน) จำนวน ๑ ไตร ๓๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพผ้าไตรคู่สวด จำนวน ๒ ไตร ๒๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพผ้าไตรพระอันดับ ไม่จำกัดจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพวางศิลาฤกษ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพตอกเสามงคล เสาเอก จำนวน ๑ ต้น ๕๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพตอกเสามงคล เสาโท จำนวน ๑ ต้น ๓๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพตอกเสามงคล เสาตรี จำนวน ๑ ต้น ๒๐,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพตอกเสามงคล เสาอื่น ๆ จำนวน ๒๙ ต้น ๑๐,๐๐๐ บาท
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๐๗.๓๙ น. พิธีบวงสรวงเทพ เทวดา เสื้อวัด
เวลา ๐๙.๓๙ น. เริ่มตั้งองค์กฐินสามัคคี
เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เวลา ๑๗.๓๙ น. เจริญพระพุทธมนต์เปิดงานและฉลององค์กฐิน
เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีสะเดราะห์เคราะห์ ต่อชะตา เสริมบารมี
กลางคืนมีมหรสพสมโภช
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒
เวลา ๐๙.๓๙ น. พิธีวางศิลาฤกษ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ สามเณร
เวลา ๑๒.๓๐ น. ถวายผ้ากฐินทาน ถวายผ้าป่า
พระสงฆ์อนุโมทนา รับของที่ระลึก เป็นเสร็จพิธี
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,582 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย