ทำบุญ ตักบาตร สดับธรรม จาก หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ

 นานา    22 มี.ค. 2554


เสาร์ที่ ๒๖ มีนาคมนี้ เวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น.
บ้านอารีย์เชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ตักบาตร สดับธรรม
เพื่อช่วยกันสืบสานรักษาไว้ซึ่งวิถีพุทธให้อยู่คู่สังคมเมือง
หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล จ. สกลนคร
เมตตารับบาตร และแสดงธรรม
สถานที่ บริเวณศาลาปันมี บ้านอารีย์

หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ อายุ ๘๐ พรรษา ๕๙ ท่านเป็นหนึ่งในพ่อแม่ครูอาจารย์
สายพระอาจารย์มั่นที่ดำรงตนอย่างมั่นคงในวัตรปฏิบัติตามปฏิปทาพระป่ากรรมฐาน
แม้หลวงพ่อคำบ่อจะมิได้มีโอกาสอยู่ฝึกปฏิบัติภาวนากับพระอาจารย์ใหญ่มั่น เ
นื่องด้วยหลวงพ่อคำบ่ออุปสมบทเมื่อหลวงปู่มั่นดับขันธ์ไปแล้ว
แต่หลวงพ่อคำบ่อก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อุปัฏฐากใกล้ชิด
และอยู่ฝึกปฏิบัติภาวนากับศิษย์รุ่นใหญ่ของพระอาจารย์มั่นหลายรูปด้วย


ที่มา : เพื่อช่วยกันสืบสานรักษาไว้ซึ่งวิถีพุทธให้อยู่คู่สังคมเมือง


  3,317 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย