ขอเชิญร่วมงานฉลองสมโภชน์และสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ อ.กุดบาก จ.สกลนคร
 jete2010   27 เม.ย. 2554

ขอเชิญร่วมงานฉลองสมโภชน์และสักการบูชา
พระบรมสารีริกธาตุ
ที่อัญเชิญมาจากประเทศบังคลาเทศ
เพื่อมาประดิษฐาน ณ พระธาตุคูณคำธรรมเจดีย์
วัดป่าคูณคำวิปัสสนา
บ้านกลาง ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

กำหนดการ
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
- เวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ โดยขบวนช้าง ๑๐ เชือก และร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์เป็นพุทธบูชา จำนวน ๙ คืน ๑๐ วัน

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ (วันวิสาขบูชา)
- พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๐ รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔
- ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่ พระภิกษุสงฆ์


********************************
วัดป่าคูณคำวิปัสสนา
บ้านกลาง ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

อนุโมทนา

DT010929

โดย : jete2010

วันที่ลงประกาศ : 27 เม.ย. 2554
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอกุดบาก กุดบาก สกลนคร 47180
โทร. : 042784043

 เปิดอ่านหน้านี้  2323 

บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย