รูปภาพงาน คอนเสิร์ตจีวันแบนด์ "โลกรอดเพราะกตัญญู" วันที่ 28, 29 พ.ค. 54

 yajai    29 เม.ย. 2554

ขอเชิญร่วมงาน คอนเสิร์ตจีวันแบนด์ "โลกรอดเพราะกตัญญู"
100 ปี ชาตกาล ปัญญานันทภิกขุ : 105 ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ
วันเสาร์ที่ 28, อาทิตย์ 29 พฤษภาคม 54 (2 รอบ)
ณ หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เวลา 14.00 น. - 17.30 น.

จีวันแบนด์เชิญชมคอนเสิร์ต “โลกรอดเพราะกตัญญู” รำลึก 100 ปีชาตกาลท่านปัญญานันทภิกขุ และ ๑๐๕ ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ หวังปลูกฝัง ‘ความกตัญญู’ ผ่านบทเพลงธรรมะสู่เยาวชน

(หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า) กลุ่มศิลปะเปิดจิต จีวันแบนด์ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวเปิดตัว มหสพทางวิญญาณ คอนเสิร์ตจีวันแบนด์ “โลกรอดเพราะกตัญญู” เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาลท่านปัญญานันทภิกขุ และ ๑๐๕ ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ ด้วยเห็นความสำคัญของ ‘ความกตัญญู’ ซึ่งถือเป็นบันไดขั้นแรกให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างปกติสุข โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรใช้ในโครงการนำเพลงธรรมะสู่เยาวชนและการผลิตจัดทำสื่อธรรมะให้กับโรงเรียน วัด และ หน่วยงานด้านเยาวชนทั่วประเทศ

จีวันแบนด์ โดย ดินป่า จีวัน ได้จัดมหรสพทางวิญญาณ “เพลงพุทธทาส” มาแล้วทั้งสิ้น ๕ ครั้ง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ เป็นต้นมา เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณท่านพุทธทาสภิกขุ และสนองเจตนารมณ์การนำเพลงธรรมะสู่เยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้คนได้รับฟังเพื่อความรื่นเริงทางสติปัญญา โดยในปีนี้จีวันแบนด์ ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด บริษัท วิริยมัย (๒๔๔๘) จำกัด และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ได้สานต่อกิจกรรมภายใต้โครงการ “กตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา” เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปีชาตกาลท่านปัญญานันทภิกขุ และ ๑๐๕ ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ ด้วยการจัดงานมหรสพทางวิญญาณ “โลกรอดเพราะกตัญญู” เนื่องด้วยเล็งเห็นความสำคัญของ “ความกตัญญู” ซึ่งถือเป็นบันไดขั้นแรก เป็นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างปกติสุข แต่เมื่อมองความจริงของสังคมในปัจจุบัน กลับมีคนกตัญญูเพียงน้อยนิด ปัญหาต่างๆ จึงสะสมเพิ่มพูน ทวีเป็นปัญหาใหญ่ผูกโยงกับหายนะของโลกอย่างง่ายดาย เพียงเพราะมนุษย์ขาดความกตัญญู แต่จีวันแบนด์ยังคงเชื่อว่า ไม่มีอะไรสายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นสะกดคำว่า “กตัญญู” กันใหม่ อย่างน้อยเด็กที่กำลังจะถือกำเนิดบนโลกใบนี้ จะนำพากันเป็นผู้ปฐมพยาบาลให้กับโลกของเรา เมื่อคนรุ่น “อกตัญญู” เบาบางไปแล้ว

มหรสพทางวิญญาณ คอนเสิร์ตจีวันแบนด์ “โลกรอดเพราะกตัญญู” พบกับการแสดงของจีวันแบนด์ ที่ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทุ่มสุดตัวให้เป็นคลังของข้อมูล ด้านที่ทรงพลัง (มรดกเพลงธรรมะ) อาศัยการขับเคลื่อนสนับสนุนจากกัลยาณมิตรที่เห็นคุณค่าตามแนวคิด “กตัญญู” นอกจากนี้ยังได้รวบรวมกัลยาณมิตรและศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์ทั้งสองท่านไว้มากมาย อาทิ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กับเพลงจากหมู่บ้านพลัม คุณสุนทรี เวชานนท์ คุณอนุรุธ ว่องวานิช คุณวิลิต เตชะไพบูลย์ คุณพล ตัณฑเสถียร คุณมยุริญ ผ่องผุดพันธ์ คุณมีสุข แจ้งมีสุข คุณกุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ คุณลานนา คัมมินส์ คุณศันสนีย ศีตะปันย์ คุณโมนิก้า เมอลเลอร์ คุณนุภาพ สวันตรัจฉ์ คุณอิสริยา คูประเสริฐ คุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง (พิณแก้ว) คุณวีระพงษ์ ทวีศักดิ์ คุณเป้ สีน้ำ วงมาแตร์เดอีออร์เคสตร้า และเด็ก ๆ จีวัน จูเนียร์ โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๘ และวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (๒ รอบ) ณ หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา ๑๔.๐๐ ถึง ๑๗.๓๐ นาฬิกาทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมจากกัลยาณมิตรหลายท่าน บริเวณด้านหน้าหอประชุม ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๔.๐๐ นาฬิกา อาทิ การอภิปราย ‘การเลี้ยงลูกให้เขาถึงหัวใจของพุทธศาสนา’ โดย อาจารย์ฟูเฟื่อง อินทรสมบัติ การแสดงจากเด็กๆ โรงเรียนสัตย์สงวน การเสวนาหัวข้อ ‘ถ้าไม่มีท่านทั้งสอง ก็ไม่มีเรา’ โดยคุณวิโรจน์ ศิริอัฐ คุณสัมพันธ์ ก้องสมุทร และคุณนิคม เจตน์เจริญรักษ์ การบรรยาย ‘เดี่ยวกตัญญู’ โดย ดร.วรภักร์ ภู่เจริญ การบรรยาย ‘โลกรอดเพราะกตัญญู’ โดย อาจารย์ผาณิต กันตามระ และอาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกุล และรายการ ‘แสดงธรรมน้อมจิต’ โดย พระครูใบฎีกา มณเฑียร มณฑิโร สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุราษฎธานี พระครูสังฆกิจพิมล วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอาจาย์ประสงค์ ปริปุณโณ วัดบางปลากด รวมทั้งศิลปินที่มาด้วยความกตัญญูอีกมากมาย

งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “โลกรอดเพราะกตัญญู” จัดขึ้น ณ หอประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มจีเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับเมตตาจาก พระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ ที่ปรึกษาโครงการกตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์ เป็นประธาน พร้อมร่วมเสวนาน้อมรำลึกถึงความกตัญญูต่อท่านปัญญานันท ภิกขุ ในวาระ ๑๐๐ ปี และท่านพุทธทาสภิกขุ ในวาระ ๑๐๕ ปี ร่วมด้วย คุณอนุรธ ว่องวานิช นายก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักพิมพ์ ดีเอ็มจี คุณพรชัย ธโนปจัยสิทธิ รองประธานมูลนิธิจิตตานุเคราะห์ คุณสายชล เพยาว์น้อย ผู้ก่อตั้งธุรกิจ บ้านไร่กาแฟ ทั้งนี้ จีวันแบนด์ยังนำบทเพลงส่วนหนึ่งจากคอนเสิร์ตครั้งนี้มาแสดง โดยมี วงมาแตร์เดอีออร์ เคสตรา ร่วมบรรเลง

มหรสพทางวิญญาณประจำปีที่ 5 โครงการ “กตัญญูกตเวทีสองศรีพระศาสนา”

เนื่องในโอกาส 100 ปีชาตกาลท่านปัญญานันทภิกขุ และ 105 ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ

คอนเสิร์ต จีวันแบนด์ “โลกรอดเพราะกตัญญู”

ร่วมด้วยศิลปินกตัญญู

แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต, เพลงจากหมู่บ้านพลัม, สุนทรี เวชานนท์, ลานนา คัมมินส์,

(ไก่) มีสุข แจ้งมีสุข, (นีน่า) กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์, พล ตัณฑเสถียร, อนุรุธ ว่องวานิช,

วิลิต เตชะไพบูลย์, มยุริญ ผ่องผุดพันธ์, ศันสนีย ศีตะปันย์, โมนิก้า เมอลเลอร์,

นุภาพ สวันตรัจฉ์, อิสริยา คูประเสริฐ, ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง, (พิณแก้ว) วีระพงษ์ ทวีศักดิ์,

เป้ สีน้ำ, วงมาแตร์เดอีออร์เคสตร้า และเด็กๆ จีวัน จูเนียร์(2 รอบ) วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตยที่ 29 พฤษภาคม 2554

ณ. หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รัชดาฯ เวลา 14.00-17.30 น

โลก (อาจ) รอด (ได้แม้) เพราะกตัญญู (กตเวที)

จากหนังสือเล่มเล็กๆของท่านพุทธทาสภิกขุ ครั้งแรกที่ได้เห็น สดุดสงสัยในคำว่า รอด รอดนั้นรอดจากอะไร

แล้วเรากำลังไม่รอดจากอะไรอยู่หรือ? พอได้อ่านทวนหลายๆครั้ง จึงเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่า ความกตัญญูนั้นสำคัญอันดับที่หนึ่ง

เป็นบันไดขั้นแรกเลยก็ว่าได้ เป็นปฐมเป็นพื้นฐานให้เด็กคนนั้นเติบโตอย่างปกติสุข ถ้าเด็กคนหนึ่งมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาเสียแล้ว

เด็กคนนั้นก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมสง่าราศี ครอบครัวสังคมตลอดจนประเทศชาติหรือโลกที่เด็กๆอาศัยอยู่ก็จะพากันเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าไปในบัดดล…..

แต่เมื่อมองความจริงของสังคมโลก เราทุกวันนี้กลับมีคนกตัญญูเพียงน้อยนิด ชนิดไม่พอทำน้ำหยอดตา ปัญหาต่างๆ เล็กๆน้อย หยุมหยิม

กลับสะสมเพิ่มพูน ทวีเป็นเป็นปัญหาใหญ่ผูกโยงกับหายนะของโลกอย่างง่ายดาย…. เพียงเพราะมนุษย์ขาดความกตัญญู

แต่ยังไงก็แล้วแต่ เราก็ยังมีความเชื่อว่า ไม่มีอะไรสายเกินไปที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่ เริ่มสะกดคำว่า กตัญญู กันใหม่ให้ชื่นใจ

อย่างน้อยเด็กเล็กๆ ที่จะถือกำเนิดในโลก จะนำพากันเป็นผู้ปฐมพยาบาลให้กับโลกของเราเมื่อคนรุ่น “อกตัญญู” เบาบางไปแล้ว

จีวันBAND ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทุ่มสุดตัวให้เป็นคลังของข้อมูล ด้านที่ทรงพลัง (มรดกเพลงธรรมะ) อาศัยการขับเคลื่อน

สนับสนุนจากกัลยาณมิตรที่เห็นคุณค่า ตามแนวคิด “กตัญญู”

แม้น้ำน้อยจะแพ้ไฟ แต่ก็ไม่ขอเปลี่ยนใจ เป็นไฟเผาโลกให้โดนประณามหยามด่าว่า “อกตัญญู” เด็ดขาด

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ผู้สนใจร่วมชมมหรสพทางวิญญาณ คอนเสิร์ต “โลกรอดเพราะกตัญญู”

ในวันเสาร์ที่ 28 และอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 (2รอบ) ณ. หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เวลา 14.00-17.30 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ กิจกรรมหน้าหอประชุม “2วันกตัญญู” เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น.บัตรราคา 650 บาท ทุกที่นั่ง

จองบัตรได้ที่ กลุ่มศิลปะเปิดจิต

โทร 084 925 6155 / 081 256 2962รายได้จากการจำหน่ายบัตรเพื่อใช้ในโครงการนำเพลงธรรมะสู่เยาวชน

และการผลิตจัดทำสื่อธรรมะให้กับโรงเรียน /วัด และหน่วยงานด้านเยาวชนทั่วประเทศ

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มศิลปะเปิดจิต 087 595 5619 / 086 563 3335/ 089 782 2474

email: [url][url]tortow2005@yahoo.com[/url[/url]]

รูปภาพงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “โลกรอดเพราะกตัญญู”
จัดขึ้น ณ หอประชุมพุทธคยา วันที่ 28 เม.ย. 54 ที่ผ่านมาค่ะ
โดยคุณมีสุขเป็นพิธีกร


นิทานธรรมะ บันเทิงใจ โดย น้องมาย เด็กดีศรีศาสนานิทานธรรมะ บันเทิงใจ โดย น้องมาย เด็กดีศรีศาสนาวงมาแตร์เดอีออร์เคสตร้า


การแสดงบทเพลง จาก จีวันจูเนียร์

บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรญาโณ (วัดชลประทานรังสฤษดิ์)

อาจารย์ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง พูดถึงเรื่อง ความกตัญญูและคอนเสิร์ตจีวันแบนด์


ชมวีดีโอ ประชาสัมพันธ์ งานคอนเสิร์ตจีวันแบนด์ "โลกรอดเพราะกตัญญู"

ได้ที่ : http://www.youtube.com/watch?v=PRQzqudy80Y

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.g-oneband.com


รูปภาพ งานคอนเสิรต์ จีวันแบนด์ วันที่ 28,29 พ.ค. 54

กิจกรรมหน้างาน


  3,425 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย