ขอเชิญชวนร่วมบุญจองเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ เจ้าภาพละ 2,999 บาท เท่านั้น

 tananuit    21 พ.ย. 2559

เปิดโอกาสให้กับผู้แสวงบุญทั้งหลาย ได้ร่วมบุญร่วมกุศลกัน
กรุณาช่วยกันแชร์ข่าวสารบอกบุญนี้ต่อไปด้วยนะครับท่าน...

ขอเชิญชวนร่วมบุญจองเป็นเจ้าภาพมีดตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ
(สำหรับเจ้าภาพบริวาร-ลูกนิมิตสามัคคีลูกสุดท้ายปิดยอดบุญ)
จองเป็นเจ้าภาพมีด-พร้อมร่วมตัดหวายลูกนิมิต
เพียงเจ้าภาพละ 2,999 บาท เท่านั้น

เปิดรับจองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ
รับเจ้าภาพไม่อั้น - ไม่จำกัดจำนวนเจ้าภาพ
ทุกเจ้าภาพจะได้รับ มีดมุกสแตนเลส ขนาด 9 นิ้ว
และได้ตัดหวายลูกนิมิตสามัคคี (จริง) ทุกเจ้าภาพ

ติดต่อสอบถาม หรือร่วมจองเป็นเจ้าภาพ ได้ที่
พระอธิการสัมฤทธิ์ ขนฺติพโล (เจ้าอาวาสวัดท่าทองน้อย)
โทร. 086-2012390

หรือที่ นายธราศักดิ์ ชุนกองฮอ (ผู้ประสานงานวัดท่าทองน้อย)
โทร. 083-8707964
-------------------------------------------------

เฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/groups/1609026466020770/ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
https://www.youtube.com/watch?v=yK2fnpnA0S8&feature=youtu.be


• จูนจิตพิชิตความสำเร็จ ฝึกสมาธิโดยเพลงบรรเลงคลาสสิค 60 เคาะ

• หนึ่งนางบนทางธรรม

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ปริศนาธรรมแห่งพระพรหม

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย