ปิดทองลูกนิมิต ๑ วัด มีครั้งเดียว (วัดจัดงานเอง)

 phranay    13 ธ.ค. 2559

...ปีใหม่ ที่จะถึงนี้ ไม่มีที่ไป ทำบุญกันไหม วัดป่านาบุญ...
ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต
วัดป่านาบุญ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
๒๗ ธันวาคม ๕๙ ถึง ๒ มกราคม ๖๐
ติดต่อสอบถาม 088 258 7975
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• นิทาน ธรรมะ คติ สอน ใจ เรื่อง ทุกข์ซ่อนรูป

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• อยู่ในลิฟต์ ผู้มีปัญญาย่อมวางกระเป๋าเดินทาง ภาวนาอยู่ก็เหมือนกัน ผู้มีปัญญาย่อมวางกระเป๋าอดีตและอนาคต

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ๘ พุทธสถานที่สำคัญ ในสมัยพุทธกาล

• ภิกษุณีสงฆ์ ในสมัยพุทธกาล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย