บอกบุญเจาะน้ำบาดาล

 puhenpai    3 ก.พ. 2560

น้ำคือชีวิต เนื่องด้วยที่พระสงฆ์มงคลธรรมขาดแคลนน้ำฉันน้ำใช้ บาดาลที่ขุดเจาะน้ำไม่เพียงพอ จำเป็นต้องหาแหล่งน้ำใหม่เพื่อเจาะหาน้ำบาดาล ท่านใดต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพ เจาะน้ำบาดาล ประมาณ 50,000 บาทหรือร่วมกันตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา ติดต่อสอบถาม พระพุทธมนต ์สุธัมโม โทร.097-162-5195...095-298-9597...062-516-6592 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ ชื่อบัญชีพระพุทธมนต์ สุธมฺโม หมายเลขบัญชี 312008 7874 อนุโมทนาสาธุ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ไม่มีใครร่วมบุญสักคนเลย


• ศีลจะมีส่วนช่วยปรุงแต่งหน้าตาให้ดูดีจริงๆ ต่อเมื่อสะอาดหมดจดในข้อหนึ่งๆ

• ๗๐.ปางทรงรับอุทกัง

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• ยากแล้วมันเป็นปัญหาที่ตรงไหน

• 01 (16/01/2566) สัมโมทนียกถา

• วิธีให้เพื่อการครองใจ - พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย