มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร” เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 Nitcha.anu    12 มิ.ย. 2560

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมฟังพระธรรมเทศนามหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร”
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี รศ.นพ. อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส และสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
เป็นประธานที่ปรึกษามีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางคกูร” ในโอกาสพระราชสมภพของพระองค์ในเดือนกรกฎาคมนี้
อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา08.30 – 16.30 น.

โดยในครั้งนี้ ผศ.ดร.สาระ มุขดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้กล่าวถึงความภูมิใจในการจัดงานครั้งนี้ว่า...
“การจัดกิจกรรมเทศนามหาชาติของเรามีทั้งหมด 13 กัณฑ์ กำหนดการจัดงานเป็นระยะเวลา 2 วัน
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดที่สำคัญที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางคกูร และเพื่อหารายได้สมทบทุนในการจัดสร้างอาคารบริการทางวิชาการและสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ซึ่งจะเป็นอาคารเรียนรวมของนักศึกษาต่อไปในอนาคต โดยประชาชนทั่วไปหรือองค์กรใดที่สนใจอยากเข้าร่วมฟังเทศนามหาชาติ
เพื่ออานิสงส์ในการเสริมสร้างบารมีให้กับตนเอง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือหากไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานในวันเวลาดังกล่าว
สามารถสอบถามรายละเอียดการบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างอาคารดังกล่าว
ได้ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทรศัพท์. 02 668 9882”
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช


  3,634 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย