ขอเชิญร่วมบุญเปลี่ยนหลังคาพร้อมโครงสร้างศาลา เดินจงกรม นั่งสมาธิที่ชำรุดเสียหาย

 phraedhammajak    29 ก.ค. 2560

ขอเชิญร่วมบูญเป็นเจ้าภาพปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาพร้อมโครงสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเดินจงกรม นั่งสมาธิ เล็กในป่า ที่ชำรุดหลังคารั่ว ณ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทร 089 2137759 ศาลาสร้างมาประมาณ 3 ปี ได้ใช้ประโยชน์ในการเป็นที่บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปได้มาให้เป็นสถานที่เดินจงกรม นั่งสมาธิ แต่ด้วยวัสดุ และงบประมาณครั้งนั้นมีจำกัดจึงไม่ได้สร้างถาวร ซื้อขณะนี้ฤดูฝน พายุเข้ามาทำให้หลังคาส่วนใหญ่เสียหายจึงจำเป็นต้องคิดแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ถาวรขึ้น จำนวน 3 หลัง ราคาหลังละ 35000 บาท
จึงประกาศบอกบุญให้ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน สาธุ
เชิญร่วมบุญได้ที่ สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทร 089 2137759
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น
หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
อีเมล phraedhammajak@hotmail.co.th
เฟชบุค https://web.facebook.com/phraedhammajak
แฟนเฟจ https://www.facebook.com/SanakPtibatiThrrmPhaerThrrmcakr/?sw_fnr_id=614158641&fnr_t=0
ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม


เนื่องจากวัสดุไม่ถาวร และปีนี้ฝนตกพายุแรง คิดว่าจะเปลี่ยนเป็นเมทัลซีส โครงสร้างเหล็กจะได้ถาวร ป้องกันมอดปวกได้

ฝนตกถูกพระพุทธรูปเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนหลังคาศาลาลานธรรม จากวันนั้น ถึงวันนี้จะดำเนินต่อไปต้องดูแลรักษาซ่อมแซมใหม่

#ปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยปะละเลย
"ครั้งหนึ่ง หลวงพ่อชา สุภัทโท เดินผ่านกุฏิของพระรูปหนึ่ง ท่านสังเกตเห็นหลังคาแหว่งไปครึ่งหนึ่งเพราะถูกพายุฝนกระหน่ำ แต่พระรูปนั้นไม่ขวนขวายที่จะซ่อมหลังคาเลย ปล่อยให้ฝนรั่วอย่างนั้น ท่านจึงถามเหตุผลของพระรูปนั้น คำตอบที่ได้ก็คือ ผมกำลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นครับ หลวงพ่อชาจึงตำหนิว่า นี่เป็นทำโดยไม่ใช้หัวสมอง แทบไม่ต่างจากการวางเฉยของควายเลย
ผู้คนมักเข้าใจว่า ปล่อยวางหมายถึงวางเฉย หรือปล่อยปละละเลย นี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เกิดจากความสับสนระหว่าง “ทำจิต” กับ “ทำกิจ” ปล่อยวางนั้นเป็นเรื่องของการทำจิต มุ่งแก้ความทุกข์ทางใจ แต่คนเราไม่ได้มีแต่ความทุกข์ทางใจ เรายังมีความทุกข์ทางกาย ตลอดจนปัญหาอื่นๆ ที่อยู่รอบตัว ซึ่งต้องอาศัยการทำกิจควบคู่กับการทำจิต เช่น ถ้ารถเสียหรือหลังคารั่วก็ต้องซ่อม ขณะเดียวกันก็ควรรักษาใจไม่ให้ทุกข์ ตรงนี้แหละที่การทำจิตเข้ามามีบทบาท แต่ถ้ารถเสียหรือหลังคารั่วแล้วไม่ทำอะไรเลย ทั้งๆ ที่ยังต้องใช้มันอยู่และอยู่ในวิสัยที่ซ่อมได้ อย่างนี้แหละเรียกว่า วางเฉย หรือปล่อยปละละเลย ไม่ใช่ปล่อยวาง" - โดย พระไพศาล วิสาโล หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2556
หลังคารั่วปล่อยวางก็ใช้ที่ แก้ไขไปตามเหตุปัจจัย ตามกระเป๋าสตางค์. ไปสอบถามราคาผ้าใบจะเอามาคลุมหลังคารั่วแต่ดูแล้วราคาก็สูงอยู่ ไปหาซื้อคามาใส่ที่รั่วๆนิดหน่อยแก้ขัดไปก่อนดีกว่า.


การทำงานเพื่อพระพุทธเจ้า และเพื่อการสงเคราะห์คนคนที่มาพัก พระสงฆ์หรือ ฆราวาส ถ้าเขาเข้ามาพักวัดเพื่อทาน เราก็ได้บุญ ๑ ขั้น เพื่อศีล เราก็ได้บุญ ๒ ขั้น เพื่อภาวนา เราก็ได้บุญ ๓ ขั้น ถ้าเขามาพักเยอะ เราได้เยอะ เขามาปฏิบัติ ๓ อย่าง เราก็ได้ ๓ ขั้น มาเยอะได้เยอะ มาเพื่อศีล สมาธิ ปัญญาบารมีเราก็เต็ม ๓ อย่าง
(หลวงพ่อครูบาชัยยะวงศา)

ภาพขณะที่สร้างใหม่ ๆ ยังไม่ได้มุง แต่เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นจึงทำการมุง
[url=http://upic.me/show/57663897][/url]


การสร้างวัด หรือส่วนประกอบของวัด เพื่อถวายพระสงฆ์ที่มาจากถิ่นฐานต่างๆให้เป็นที่พำนักอาศัยที่ปฎิบัติธรรมที่ประกอบกุศลกิจ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ทรงศีล ทรงคุณธรรมนั้นมีอานิสงส์ คือ ผลดีตอบต่อผู้ถวายอย่างยิ่งใหญ่ไพบูลย์
พระพุทธองค์ ได้ทรงแสดงไว้ ดังนี้
1. " ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง " (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
2. ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม
สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
3. ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแกภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า
เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด โดยตรัสไว้ว่า
“เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมบรรเทาความหนาว ความร้อน ป้องกัน เนื้อร้าย ป้องกันงู และยุงได้ ป้องกันฝนก็ได้ แม้ลมแดดกล้าที่ปรากฏขึ้น ก็บรรเทาได้”
การถวายกุฎีวิหารที่อยู่อาศัยแก่พระสงฆ์เพื่อเร้นอยู่ ของผู้ต้องการความสงบ เพื่อความสุข เพื่อฌานการเพ่ง เพื่อวิปัสสนา การเห็นแจ้งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน อันเลิศ
เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญา เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างกุฎวิหาร ที่อยู่อาศัยอันรื่นรมย์ ถวายแด่พระสงฆ์ ผู้เป็นพหูสูตเถิด


เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเปลี่ยนหลังคาศาลาลานธรรม


เจริญพร สาธุ ขอให้เจริญในธรรม
ยอดบริจาคขณะนี้ ประมาณ 6,000 บาท ทางสำนักจะพิจารณาซ่อมแซม หรือสะสมไปตามเหตุปัจจัยสมควรจึงจะดำเนินการตามที่ตั้งเจตนาไว้ สาธุ
  3,476 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย