เชิญทำบุญถวายสิ่งของ

 thaniyonama  

ขออนุญาตฝากไว้ในใจจากพระอาพาธที่ใกล้มรณังแต่ยังมีความหวังมาเชิญชวนทำบุญ
บอกบุญขอรับ
⏪เริ่มส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป⏩

รับถวายสิ่งของเพื่อนำไปจับสลากงานบุญกฐินประจำปี ๒๕๖๐ วัดบึงทองหลาง(ปากบึง) ซอยสังฆสันติสุข๗๙ ถนนสังฆสันติสุข ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในคืนวันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคืนวันลอยกระทง วันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อหารายได้บำรุงวัด และพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์ต้องการร่วมบุญกับทางวัด โดยการบริจาคสิ่งของเพื่อจับสลากในงานบุญกฐินประจำปี ๒๕๖๐ และงานบุญต่างๆ ของทางวัดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
พระภิกษุนนท์ฑสิทธิ์ ฐานิโย
(พระลูกวัด)
ส่ง.......
พระภิกษุนนท์ฑสิทธิ์ รุ่งโรจน์ กุฏิ๑๑ วัดบึงทองหลาง(ปากบึง)
ซอยสังฆสันติสุข๗๙ ถนนสังฆสันติสุข ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

เขียนตรงมุมกล่อง #ถวายเพื่อจับสลาก

***บอกบุญ ไม่ได้หมายความว่า บังคับ
มาบอกบุญคือผู้ใดจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ตามศรัทธา***

**ฝากช่วยแชร์ต่อไปด้วยนะขอรับ**


3,692


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย