บอกบุญร่วมสร้างพระโมคคัลลา/ พระสารีบุตร ท่านใดต้องการร่วมบุญแจ้งสอบถามเข้ามาได่เลยค่ะ บุญด่วนๆค่ะ

 pinnyy99    21 ธ.ค. 2560

เชิญชวนร่วมบุญสร้างพระอัครสาวก เบื่องขวา เยื่องซ้าย ขององค์พระสัมมสสัมพุทธเจ้า
เนื้อทองเหลือง พ่นทอง ขนาดสูง1.7เมตร
ท่านใดสนใจร่วมบุญสอบถามมาที่
092-995-3649
092-669-4639
คุณพัฒน์นรี
มีที่ประดิษฐานรึยังครับ?


  3,686 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย