เชิญร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกับทางวัดดอยแท่นพระผาหลวง ต. ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 ครับ

 thaneskeokamnerd    15 ก.พ. 2561

เชิญร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมกับทางวัดดอยแท่นพระผาหลวง ต. ป่าไผ่ อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 ครับ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร - แปลไทย (ไพเราะมาก)

• "ศีล มีหิริเป็นสมุฏฐาน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• พาหุงมหากา ฉบับสมบูรณ์พร้อมบทแผ่เมตตา แค่เปิดฟังก็ได้อานิสงส์ เสริมสิริมงคล เพิ่มบารมี ชนะทุกอุปสรรค

• พัฒนากรรมให้ดียิ่งขึ้น เราก็จะมีศีล มีจิตใจ มีปัญญา ดีขึ้นๆ ในที่สุดก็จะพ้นกรรม

• เพลง ศีล ๕ : พลพล

• การโดนนินทาหรือใส่ร้ายเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการพิจารณาโทษในความยึดมั่นถือมั่นในอัตตา ศักดิ์ศรี และภาพพจน์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย