ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดิน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๓

 วัดบ้านโพธิ์    


ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งแผ่น ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
สมทบทุนสร้างศาลาพระเวสสันดร
ทอด ณ วัดบ้านโพธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
วันอาทิตย์ ที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒)

กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ สามเณร
เวลา ๑๔.๐๐ น. ขบวนแห่งองค์กฐินรอบหมู่บ้าน โดยขบวนช้าง
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์กฐิน
วันอาทิตย์ ที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๗.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า แด่พระสงฆ์ สามเณร
เวลา ๐๙.๐๐ น. พุทธศาสนิกชนทั้งแผ่นดิน ร่วมถวายกฐินสามัคคี / พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี
จึงขอเรียนเชิญ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และขออนุโมทนาบอกบุญล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

หมายเหตุ ท่านที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ติดต่อที่วัดโดยตรง หรือสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดบ้านโพธิ์ หรือที่ พระมหาสมาน กมฺพุวณฺโณ โทร. ๐๘ ๑๐๖๘ ๑๙๙๙ , ๐๘ ๗๔๕๗ ๔๙๙๙ ทุกวัน
หรือร่วมบริจาคผ่านทางธนาคาร บัญชีเลขที่ 310-0-52205-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์
  3,187 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย