ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

 puhenpai  

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และประกอบศาสนกิจ ทางพระพุทธศาสนา ขนาด 15 คูณ 30 เมตร ทรงไทยประยุกต์ล้านนา งบประมาณทั้งหมด 3,200,000 บาท ( สามล้านสองแสนบาท ) ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา ติดต่อสอบถาม รายละเอียดโทร 095-249-2416 .... 096-551-6361 หรือโอนเข้าบัญชี ของธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 312 053 4749 ชื่อบัญชีที่พักสงฆ์มงคลธรรม โดยพระพุทธมนต์สุธมฺโม และนางสาวเมลดา บุญมงคลรักษา และนายสนิท เกิดกล้า https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,594


Ralated Story




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย