ร่วมสร้างพระทันใจหลวงพ่อสำเร็จในถิ่นขาดแคลน

 nitinai    9 มิ.ย. 2561

ร่วมสร้างพระประธานทันใจหลวงพ่อสำเร็จตามวัดที่ขาดแคลน https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,552 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย