"ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี"

 วิริยะ12    12 ส.ค. 2561

 "ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี"

" .. "ได้เกิดมาในบวรพระพุทธศาสนานี้ สำหรับข้าพเจ้าเองรู้สึกว่า เป็นกำไรของชีวิตอย่างหนัก เพราะว่าสิ่งที่พระองค์สอนนี่ มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดของชีวิต" เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถอยู่ด้วยความสุขใจ ด้วยความอิ่มเอมใจและก็ด้วยความรู้ตัวอยู่เสมอว่า "ตัวของเรานี้ไม่ยั่งยืน แต่ว่าประเทศชาติหรือคนต่อไปนี่จะต้องอยู่ต่อไป" .."

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,624 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย