ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญฯปูกระเบื้องศาลาปฏิบัติธรรม

 พระมหาบุญส่ง โชติวโร    3 ต.ค. 2561

...เนื่องจาก ที่พักสงฆ์ มงคลศรีโคตรภูมธรรมมาราม บ้านดอนเสาโฮงพัฒนา หมู่ที่ ๓๐ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลฯ
ได้มีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม สำหรับประชาชนทั่วไปขึ้นจำนวน ๑ หลัง ซึ่งเป็นอาคารเปิดโ่ล่ง เพื่อรองรับกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาฯของชาวบ้านทั้งหมด ส่วนโครงสร้างเสร็จแล้ว คงเหลือแต่การปูกระเบื้องพื้น
ดังนั้น...อาตมาจึง แจ้งข่าวบุญฯมายังสาธุชน ผู้ต้องการบำเพ็ญบุญฯในการนี้ดั้ง
๑.ขอศรัทธา ร่วมบริจาคสร้างกระเบื้องปูพื้นศาลา (กล่อง พร้อมปูน และทราย)ตามกำลังศรัทธา
๒.ขอศรัทธา ร่วมสร้างห้องน้ำ จำนวน ๓ ห้อง (รวมโถ) ตามกำลังศรัทธา
๓.ขอศรัทธา ร่วมปฏิสังขรณ์ ที่พักสงฆ์ฯ ตามกำลังศรัทธา
ติดต่อ ขอเจริญพร ร่วมสมทบทุน สร้างบุญฯได้ที่ พระมาหบุญส่ง โชติวโร โทร..๐๙๔-๒๕๗-๔๘๗๙ ๐๘๒-๘๗๔-๑๙๙๗
หรือที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้ โลตัสเดชอุดม
ชื่อบัญชี พระมหาบุญส่ง โชติวโร เลขที่บัญชี ๘๔๙-๐-๒๒๓๘๐-๗
ดังกล่าวแล้ว..อาตมาภาพ ขออนุโมทนาบุญฯ มายังศรัทธา สาธุชนผู้ใจบุญฯมา ณ โอกาสนี้ ด้วย
ขออนุภาพแห่งบุญฯแลกุศล จงดลลบัลดาลให้สาธุชนทั้งหลาย ประสบความสุข ความเจริญ งอกงามไพบุูลย์ในพระธรรมและคำสอนของพระศาสดา จนเช้าถึงพระนิพพาน สมดังมโนปนิธานทุกคน ทุกท่าน...เทอญ...เจริญพร https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,636 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย