ขอความร่วมมือ ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาวิทยุธรรม อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ

 มหัธโน     8 ต.ค. 2561

รายการพุทธเรดิโอ ขอเชิญญาติธรรม ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อรายการวิทยุธรรมะ "พุทธเรดิโอ" เพื่อนำไปปรับปรุงอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
แสดงความคิดเห็นได้ที่ https://bit.ly/2EEuqQS (จนถึงวันที่ 10 ตุลาคมนี้ค่ะ)

กราบขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ


ที่มา : มหัธโน


  3,187 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย