สำนักสงฆ์ใหม่ อยู่ใกลธุรกันดาร ต้องการผู้ใจบุญ ช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนา

 siwalee     9 ก.พ. 2562

สำนักสงฆ์ภูลังกาเหนือ ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โดย พระอาจารย์ลิขิต ปัณฑิโต
เป็นสำนักสงฆ์แห่งใหม่ที่ชาวบ้านถวายที่ให้ด้วยใจศรัทธาในความปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของพระอาจารย์ลิขิต ปัณฑิโต
ที่ประพฤติปฏิบัติในแนวทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้นำชาวบ้านให้เข้ามาเข้าวัดปฏิบัติศาสนกิจในวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา
มุ่งพัฒนาคุณภาพจิตใจของชาวบ้านเป็นสำคัญ แม้จะอยู่ในถิ่นธุรกันดาล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีประปา ใช้วิธีแทงน้ำเก็บมาใช้
แต่พระอาจารย์ก็ยังมุ่งมั่นโดยได้รับการร่วมมือร่วมบุญรุ่วมทุนของชาวบ้านเข้ามาพัฒนาสำนักสงฆ์ช่วยกันสร้างห้องน้ำ กุฎิที่พักสงฆ์
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก ที่จะนำมาสร้างห้องน้ำ ห้องครัว กุฏิที่พักสงฆ์ไว้ต้อนรับพระอาคันตุกะจากทั่วสารทิศ

ทางสำนักสงฆ์ภูลังกาเหนือ โดยพระอาจารย์ลิขิต ปัณฑิโต จึงฝากบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมกันสร้าง ห้องน้ำ ห้องครัว กุฏิที่พักสงฆ์ ตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา คนละเล็กคนละน้อย
เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ

"สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย" การสั่งสมบุญนำสุขมาให้.

"การให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่า ให้ทุกอย่าง" คือให้กำลัง ให้ผิวพรรณ ให้ความสุข และให้ดวงตา

สามารถติดต่อพระอาจาย์ลิขิต ปัณฑิโต ได้โดยตรงที่เบอร์ 098-4428692
ถวายวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่สำนักสงฆ์ภูลังกาเหนือ ได้ทุกวัน
หรือโอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพร่วมบุญได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาสากเหล็ก
เลขที่ 636-0-21246-3
พระลิขิต ห่อมกระโทก
...................................................................................................................................................

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสาทประสิทธิ์วิทยา คุณบิมามารดาผู้ให้กำเนิด และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ เทอญ.


3,750


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย