ตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญ
 watsritawee   13 เม.ย. 2562

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคสมทบทุนตกแต่งงานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามรายการที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

รายการที่ ๑. งานปิดทับหลังคา จำนวน ๔๔๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๒,๕๐๐ บาท

รายการที่ ๒. งานห่อหุ้มคาน จำนวน ๓๐๐ ตารางเมตร ตารางเมตรละ ๓,๐๐๐ บาท

รายการที่ ๓ งานห่อหุ้มหน้าจั่ว จำนวน ๗ ช่อง ช่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธาผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด “เติมบุญ” ผ่านแอปของ “ทุกธนาคาร”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งการบริจาคได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
เวบไซต์ : watsritawee.org
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐


ที่มา : watsritawee.org


คิวอาร์โค้ด "เติมบุญ" วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช


ความก้าวหน้างานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ณ วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : งานบำเพ็ญบุญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖๙ ปี พระพุทธิสารเมธี


ความก้าวหน้างานฝ้าเพดานศาลาการเปรียญวัดศรีทวี ณ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ : กำลังดำเนินการทาสีฝ้าเพดาน


 เปิดอ่านหน้านี้  885 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย