ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐมเดือนละ ๑ องค์ ณ.ที่พักสงฆ์ทับทิมสยาม07

 พระสุพิน    7 มิ.ย. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จองค์ปฐมเดือนละ ๑ องค์ ณ.ที่พักสงฆ์ทับทิมสยาม07


บ.ทับทิมสยาม07 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150

ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ 2554

อาตมาภาพพระสุพิน อัตตสันโต ประธานสงฆ์วัดเทียบศิลาราม หมู่ที่ ๑๘ บ้านหลักหินใหม่ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐ มีความปรารถนาดีขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกทำกิจกรรมสร้างสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก ๕ ศอกเดือนละ ๑ ครั้งๆ ละ ๑ องค์ เพื่อถวายวัดในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อาตมาภาพจัดทำทุกเดือน ในครั้งนี้คิดว่าควรเชิญชวนทุกท่านร่วมด้วยเพื่อจะได้รับอานิสงส์แห่งบุญสร้างสมเด็จองค์นี้ ขอท่านผู้สนใจทั้งหลายได้มาร่วมด้วยกันตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาไม่ว่ากันโยมที่ผ่านมาอาตมาภาพสร้างองค์ละ ๑๕,๔๖๐ ( หนึ่งหมืนห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาท ) โดยมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

๑. ปูนเขียว ๔๗ ถุงๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๕,๖๔๐ บาท
๒. ทราย ๔ คิวๆ ละ ๔๐๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท
๓. หิน๓/๔ - ๔ คิวๆ ๔๐๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท
๔. เหล็ก ๓ หุ่น ๒๐ เส้นๆ ๘๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท
๕. สีทอง ๔ กระป๋องๆ ละ ๔๗๐ บาท ๑๘๘๐ บาท
๖. ทินเนอร์ ๒ ปิ๊ปๆ ละ ๓๗๐ บาท ๗๔๐ บาท
๗.ค่าแรงช่างองค์ละ ๓,๐๐๐ บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๑๕,๔๖๐ เป็นรายการใช้จ่ายที่เป็นจริงทุกประการ

ทุกท่านสามารถร่วมได้ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา หรือ จะรับเป็นทั้งองค์ก็ได้องค์ละ ๑๕,๔๖๐ ( หนึ่งหมืนห้าพันสี่ร้อยหกสิบบาท )
ได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนหาญ
ชื่อบัญชีพระสุพิน อัตตสันโต
หมายเลขบัญชี ๓๒๖-๐-๑๖๐๗๗-๙
หรือจะโทรสอบถามที่ ๐๘๕.๖๕๗.๘๖๗๖

อาตมาภาพขออาราธนาอัญเชิญพระบารมีสมเด็จองค์ปฐมทรงแผ่พระบารมีปกป้องคุ้มครองญาติโยมทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลเป็นนิจเทอญ

ชมภาพกระทู้เก่าสร้างพระประจำเดือนที่ตรงนี้

ที่พักสงฆ์ห้วยตาจูสร้างเสร็จแล้ว https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อานิสงส์การสร้างสมเด็จองค์ปฐม

Posted by on May 20, 2010

หลวงพ่อ : ช่างมาถามเกี่ยวกับลักษณะองค์ปฐม อาตมาบอกสร้างแบบพระพุทธรูปธรรมดา แต่ต้องอ้วนหน่วยนะ คือมีเนื้อมากหน่อย ไม่ใช่อ้วนพุงพลุ้ยนะ และก็เวลาลงไปสอนกรรมฐาน เมื่อเสร็จแล้วเขาก็คุยกัน เขาก็ถามปัญหา ถามไปถามมา เขาถามถึงพระพุทธเจ้าองค์ปฐมว่า ถ้าจะสร้างจะมีอานิสงส์อย่างไร ลุงสองลุง นายบัญชี กับลุงพุฒิ ท่านมายืนอยู่นานแล้ว ท่านไม่มีโอกาสคุย เพราะอาตมาขึ้นไปคุยกับพระซะ

ท่านบอกว่า การสร้างองค์ปฐมนี่ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่ เอาบัญชีมาให้ดู บอกนี่…บัญชีเล่มนี้ (คือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่ที่จดธรรมดา) "บัญชีทอง" เป็นทองคำล้วนทั้งเล่มเลย ท่านบอกถ้าสร้างองค์ปฐมลงบัญชีเล่มนี้ โดยเฉพาะ ก็แสดงว่าคนที่สร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี่ ต้องเป็นคนมีบุญมาก….หรือไง

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเงินมากนะคือว่าโดยมากเราจะนึกไม่ถึงกันใช่ไหม เรานึกกันถึง พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระพุทธกัสสป แต่ยังไม่เคยนึกถึงองค์ปฐม ส่วนใหญ่ไปนึกถึงพระศรีอารีย์ ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหม นี่องค์นี้เป็นองค์แรกก็คุยกันแล้ว

ท่านบอกว่า การสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมทำได้ยาก คือว่าเป็นพระพุทธเจ้าต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด ใช้ไหม และการทำบุญเนื่องในการสร้างวิหารก็ดี สถานที่ก็ดี เอาของไปประดับก็ตาม ที่นี้อย่างคนมีเงินน้อยๆใช่ไหม ก็มีสตางค์ไม่มาก เอาสตางค์ 9 สตางค์ 10 สตางค์ไปใส่แท่น อย่างนี้ลงบัญชีทองหมด คือไม่หมายความต้องมีเงินมากเสมอไปนะ ที่เขามีน้อยๆ บาท สองบาท 10 สตางค์ 20 สตางค์ พวกนี้เอาไปใส่แท่น อย่างนี้ลงบัญชีทองหมด ก็ถามว่า บัญชีทองหมายถึงอะไร ท่านบอก มันหมายถึงกลับไม่ได้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องโมทนาหมด

ผู้ถาม : หลวงพ่อครับ การหล่อองค์ปฐมด้วยทองคำนี่อานิสงส์จะเหมือนกับหล่อพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน หรือว่าจะแตกต่างกันอย่างไรครับ ถ้าเป็นทองคำเหมือนกัน

หลวงพ่อ : ก็มีอานิสงส์เหมือนกัน แต่ว่าต่างกันอยู่นิดหนึ่ง ที่ไปนิพพานเร็ว ไปนิพพานเร็วมาก เพราะเขาเข้าบัญชีสีทอง ไม่ใช่ตัวทอง บัญชีทั้งเล่มเป็นทอง ลงบัญชีเล่มนั้น

ผู้ถาม : หมายถึงเป็นเจ้าภาพหล่อองค์ปฐมนี่หรือครับ

หลวงพ่อ : ใช่ๆๆ จะทองคำก็ดี จะเป็นเงินก็ตาม…..เหมือนกันลงบัญชีเล่มเดียว


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ตำนาน พระธาตุดอยตุง

• เหตุใดจึงห้ามฆ่า

• ถ้าประชาชนไร้ศีลธรรมแล้วจะเป็นประชาธิปไตยชนิดไหน จะเป็นประชาธิปไตยที่ทำลายประชาชนนั่นเอง ช่วยพิจารณาดูให้ดีว่า ของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนนั้น มันได้แต่ประชาชนที่มีศีลธรรมเท่านั้น

• ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี บริวารปัจจัยตามกำลัง

• ผู้เห็นผิด(หนังสือกรรมลิขิต)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย