ขอเชิญร่วมบุญ ก่อฐานบัว+บันได อุโบสถ ฉาบภายใน+นอก

  พระอธิการนพดล    29 มิ.ย. 2562

ต้องสั้งเพิ่ม ปูน+อิฐ+ทราย+เหล็ก
ญาติโยมท่านใด มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง
ยังยินดีรับบุญอยู่นะ
ทราย 2 เที่ยว หยาบ+ละเอียด =6,000 บาท
ปูน 200-300 ลูก
ค่าแรงช่าง 150,000 บาท
ค่าแรงฉาบ ภายในภายนอก 300,000 บาท
#ธนาคารกรุงเทพ สาขาอู่ทอง
388-0-53326-4
พระอธิการนพดล วรธมโม
ติดต่อ 0805787871 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
พระประธาน


• สรุปเรื่องธรรมทาน

• ผู้เชื่อกรรม ผู้เชื่อผลของกรรม

• อสทิสทาน มหาทานแด่สมเด็จพระพุทธองค์ เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• @ ...ครูคือใคร ใครคือครู...(๑๖ มกรา...วันครู..)

• เหตุเกิดของ “กรรม”

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย