เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์
 phraedhammajak   12 ก.ค. 2562

เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์
เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ถนน และบริเวรสำนักปฏิบัติธรรม

ถวายสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทร 089 2137759

เนื่องจากสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เป็นสถานที่เปิดให้ญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูเข้าพรรษาได้มี พระภิกษุ สามเณร และญาติโยมสนใจติดต่อเข้าปฏิบัติธรรม มาบวชเนกขัมมะ พักแรมปฏิบัติธรรมที่สำนัก ฯ ในเวลากลางคืนพื้นที่บางส่วนก็ยังไม่มีแสงสว่างเพียงพอ ในโอกาสเข้าพรรษา ปี 2562 นี้

จึงขอบอกบุญ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งเพิ่มแสงสว่างทางเดิน และบริเวณเขตที่พักที่ปฏิบัติธรรม
ในราคาชุดละ 3,000 บาท ( โคมไฟ 2539 + เสาเหล็ก 420 )
รับจำนวน 3 ชุด หรือตามกำลังศรัทธา
ในฤดูกาลเข้าพรรษา ชาวพุทธนิยมถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พระภิกษุได้จุด ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา ในอดีต เทียนพรรษาจุดเพื่อให้แสงสว่าง เวลาพระท่านสวดมนต์ ทำวัตร หรือเจริญภาวนาเดินจงกรม แต่ในปัจจุบันได้มีไฟฟ้า มีหลอดไฟให้แสงสว่าง การถวายเทียนการจุดเทียน ก็เป็นไปเพื่อจุดเป็นพุทธบูชา

ขอให้อานิสงส์การถวายโคมไฟให้แสงสว่าง ถวายสิ่งที่มีอานิสงส์ให้คนมองเห็นทาง. มองเห็นความดีของเรา. บางทีทำดีเหมือนไม่มีคนเห็น ทำดีกับคนไม่ขึ้นเขาไม่เห็นค่า เพราะไม่ประจบ ไม่เอาหน้า เมื่อถวายแสงสว่างก็ขอให้พบความสว่างทั้งการงานชีวิต สติปัญญา มองเห็นทางของตัวเอง และให้คนรอบข้างได้เห็นได้อนุโมทนา. ท่านใดอยากร่วมบุญรับเป็นเจ้าภาพเพิ่มเติ่ม เสาไฟติดทางเดิน ติดบริเวณสำนักเพิ่มแสงสว่างยามค่ำคืนสามารถร่วมบุญ แจ้งประสงค์ได้.

พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทร 089 2137759

เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
พระอนุรุทธะ เอตทัคคะในทางผู้มีทิพย์จักษุญาณ ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ฉลาดรอบรู้พระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะในชาติปางก่อนพระอนุรุทธะเคย "ให้แสงประทีปเป็นทาน"

พระบรมศาสดา ได้ตรัสยกท่านในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ในทาง ผู้มีทิพยจักษุญาณ พระอนุรุทธะ ในอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นคนยากจนแต่ท่านได้ทำบุญใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้า ที่ออกจากฌาณสมาบัติและอธิษฐานว่า "คำว่า ไม่มี" จงอย่าเกิดแก่ข้าพเจ้า และก็ได้เป็นเศรษฐี ใน ชาตินั้นเมื่อละโลกไปก็ได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์ 7 ชาติ พระมหาจักรพรรดิ์ 14 ชาติ อีกทั้งเคยทำบุญใหญ่สร้างประทีปโคมไฟหลายพันดวงเพื่อบูชาเจดีย์ ในชาติสุดท้ายมาบังเกิดเป็น พระอนุรุทธะ ขณะที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพพานท่านก็ตามดูจิตของพระบรมศาสดาและบอกพระ อานนท์ทราบทุกขณะ

อานิสงส์ของการถวายประทีปโคมไฟ

1. ย่อมเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง

2. เป็นผู้มีความเคารพ มีสัมมาคารวะ

3. เป็นผู้มีดวงตาสดใส สวยงาม มองได้ไกล ดวงตาบริสุทธิ์บริบูรณ์

4. ทำให้เป็นผู้มีทิพยจักษุ (ตาทิพย์)

5. มีผิวพรรณผ่องใส มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน

6. มีรัศมีกายสว่างไสว มีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในชีวิต

7. ทำให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีปฎิภาณว่องไว แตกฉานในสรรพวิชชาทั้งทางโลกและทางธรรม

8. ย่อมไม่ไปเกิดในทุคติ

9. ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย


เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม อบรมธรรมะ


ใบเสร็จจากโกลบอลเฮ้า์
วันนี้มีเจ้าภาพถวายจัดซื้อ 2 ชุด ยังรับเจ้าภาพอีก 3 ชุด


ราคาในโกบอลเฮ้าท์ มีโยมร่วมบุญถวายมา 2 เครื่อง ยังรับเจ้าภาพอีก 3 เครื่อง


ต้องใช้เสาเหล็กติดตั้ง


ยังขาดโครมไฟถนนอีกจำนวน 3 ตัว ๆ 2,539 บาท.
และขออนุโมทนาบุญ. เจ้าภาพถวายเสาเหล็กเพื่อทำเสาไฟ. ทั้ง 3 ต้น
พ่อผู้ใหญ่ประจิตร แม่สาย เวียงคำ. 1 ต้น (420 บาท) คุณกรองพันธ์ เวียงคำ 1 ต้น (420 บาท) และคุณวิรัชดา ปัญญเศรษฐ 1 ต้น.(420 บาท)


วันนี้ติดตั้ง ไฟถนน ยังขาดอีก 3 ตัว ๆ 2,539 บาท


สว่างไสวควรยินดี.
อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายโคมไฟถนน.


ผู้ปฏิบัติธรรมเดินจงกรม


เจริญพร สาธุ วันนี้คุณโยมอนุชา โทรมาแจ้งความประสงค์ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ 1 ชุด 3000 บาท สาธุ


เจริญพร ช่วงนี้อยู่ในช่วงงานเข้าพรรษา จึงไม่ได้มาอัฟเดท ตอนนี้มีโยมร่วมทำบุญมาได้ประมาณ 3 เครื่อง กำลังสั่งของอยู่ทางร้านแจ้งว่าจะมาวันที่ 21 นี้ หากได้นำมาติดตั้งจะลงภาพให้อนุโมทนาบุญ และยังสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้อีก


วันนี้เข้าไปเอาโคมไฟที่ร้านมา คงได้ทำการติดตั้งใกล้ๆนี้ สาธุ


วันนี้ติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์จากปัจจัยที่มีญาติโยมร่วมทำบุญมา เมื่อแรกคิดว่าจะติดบริเวณบนสำนักก่อน พอดีมีโยมร่วมบุญมาเพิ่มจึงได้ติดถนนทางขึ้นสำนักด้วย หากญาติโยมท่านใดประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ อีก รับอีกเพียง 2 ต้น สาธุ
ประมวลภาพติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์. อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านด้วย และอนุโมทนาบุญกับนายช่างสมคิด มาช่วยติดตั้งจนแล้วเสร็จโดยไม่คิดค่าแรงแต่ได้เต็มๆ บุญรักษา พระคุ้มครอง


วันนี้ติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์จากปัจจัยที่มีญาติโยมร่วมทำบุญมา เมื่อแรกคิดว่าจะติดบริเวณบนสำนักก่อน พอดีมีโยมร่วมบุญมาเพิ่มจึงได้ติดถนนทางขึ้นสำนักด้วย หากญาติโยมท่านใดประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ อีก รับอีกเพียง 2 ต้น สาธุ
ประมวลภาพติดตั้งเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์. อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านด้วย และอนุโมทนาบุญกับนายช่างสมคิด มาช่วยติดตั้งจนแล้วเสร็จโดยไม่คิดค่าแรงแต่ได้เต็มๆ บุญรักษา พระคุ้มครอง


1


2


ติดป้าย สำหรับเจ้าภาพเดียวทั้งต้น


4


ช่าง และสามเณรช่วยกันประกอบ


ภาพแสงสว่างเมื่อติดตั้งแล้ว1


ภาพแสงสว่างเมื่อติดตั้งแล้ว2


ภาพแสงสว่างเมื่อติดตั้งแล้ว3


ภาพแสงสว่างเมื่อติดตั้งแล้ว4


 เปิดอ่านหน้านี้  2523 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย