ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธชินราช ขนาด 12 นิ้ว ถวายวัดป่าโนนสำราญ จ.เลย

 Poramet2545  

#มูลเหตุแห่งการถวายพระพุทธชินราชครั้งนี้
สืบเนื่องจากเมื่อคืนของวันที่ 9 เณรได้นั่งสมาธิแล้วเห็นองค์พระพุทธชินราชปรากฏต่อหน้า และสืบเนื่องด้วยได้ยินท่านเจ้าอาวาสได้ปรารภว่าอยากได้มาไว้ให้ชาวบ้านกราบ และในขณะที่สามเณรจำวัดก็ได้ฝันว่า ได้ไปกราบพระพุทธชินราช ทางสามเณรเลยอยากสร้างพระพุทธชินราชถวายแด่ทางวัดป่าโนนสำราญ เพื่อเป็นพุทธบูชา

#พระพุทธชินราช ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท จัดเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย และได้รับการขนานนามว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง ถึงขั้นที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำริให้ชลอมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แต่ทรงรับฟังคำทูลขอร้องของชาวพิษณุโลก ที่ว่าพระพุทธชินราชองค์นี้ เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง จึงทรงตัดสินพระทัยหล่อ พระพุทธชินราช (จำลอง) ขึ้นมาแทน

#ขนาดที่จะสร้างหรือบูชามีขนาด 12 นิ้ว
โดยทางสามเณรเองจะไปบูชาที่พิษณุโลก ถือเป็นดินแดนแห่งพระพุทธชินราช และมีองค์จริงประดิษฐานอยู่ ณ ที่นั้น

#โดยตั้งงบไว้ที่ 29000 บาท

#จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ
เพื่อสร้างพระพุทธชินราช ถวายวัดป่าโนนสำราญเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนี้

#สามารถร่วมบุญกับสามเณรได้ที่
ธนาคารกรุงไทย
403-0934668
สามเณรปรเมทร์ วงษา

#วัดป่าโนนสำราญ บ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย
ติดต่อสามเณร โทร 0970754860
หรือติดต่อที่เฟสบุก สามเณรปรเมทร์ วงษา

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=172396547228350&id=100033740181866&comment_id=172418563892815¬if_id=1568085631256843¬if_t=feed_comment

ที่มา : สามเณรปรเมทร์ วงษา

3,757


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย