บอกบุญ สร้างบันใดพญนาค อุโบสถที่กำลังก่อสร้าง

  พระอธิการนพดล    30 ก.ย. 2562

ขอเชิญร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพ
สร้างบันใดพญานาค คุ๋ละ 90,000
ตัวละ 45,000 จารึกนามผู้สร้าง
ติดต่อ พระครูปลัดนพดล วรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดชัฏดงคำ 080-5787871
😊😊😊
แบบลวดลาย
ขนาดยาว 2 เมตร


  1,120 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย