บอกบุญ สร้างบันใดพญนาค อุโบสถที่กำลังก่อสร้าง

  พระอธิการนพดล    30 ก.ย. 2562

ขอเชิญร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพ
สร้างบันใดพญานาค คุ๋ละ 90,000
ตัวละ 45,000 จารึกนามผู้สร้าง
ติดต่อ พระครูปลัดนพดล วรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดชัฏดงคำ 080-5787871
😊😊😊 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
แบบลวดลาย
ขนาดยาว 2 เมตร


• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

• หนังสือนกไทยในบันทึกและความทรงจำ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• วิธีนั่งสมาธิ (หลวงพ่อชา)

• ฝึกจิตให้มีกำลังตั้งมั่น :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 ธันวาคม 2565

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย