ร่วมบุญสร้างอุโบสถมหาอุตม์

 alex4964    12 ต.ค. 2562

ร่วมแชร์บอกบุญประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบุญ
สร้างฐาน บัลลังค์เจดีย์ ยอดอุโบสถ
เพื่อประดิษฐาน ยอดเจดีย์อุโบสถ
องค์พระธาตุพนมจำลอง
ฐานบัลลังค์ มีขนาด 3 คูณ 3 เมตร
สูง 7 เมตร ภายในห้องฐาน
จะประดิษฐาน บุษบก
เพื่ออัญเชิญ ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ
พระอรหันต์ธาตุอสีติมหาสาวก
พระธาตุแห่งบรมโพธิสัตย์ อวโลกิเตศวร
พระพุทธรูป พระเกษาธาตุ ครูบาอาจารย์
และวัตถุธาตุมงคลต่างๆ

ร่วมสร้าง ฐานบัลลังค์เจดีย์
ประดิษฐานยอดพระธาตุพนมจำลอง
อุโบสถเจดีย์มหาอุตม์
ทรงจตุรมุข บนดอกบัว กลางสระน้ำ
วัดวิหารห้องเดียว จ.ชัยนาท

เป็นมหาบุญ มหากุศล และมหาบารมี
ที่ร่วมกันสร้างถาวรวัตถุสำคัญ
ฝากไว้ในพระพุทธศาสนา
ถวายเป็นพุทธบูชา
และสืบพระศาสนาร่วมกัน
ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหลัก
หรือตามกำลังศรัทธา

ร่วมบุญโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 439-026-0712
พระมหาชำนาญฯ

สามารถติดต่อสอบถาม
เจ้าอาวาส พระมหาชำนาญ โทร 082-3645397
พระครูปลัดภาณวัฒน์ โทร 081-9132005
พราหมณ์ทศพล โทร 081-8254964

ขออนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
ติดตามความคืบหน้าก่อสร้าง
ได้ที่นี่นะครับ
https://www.facebook.com/thotsapol https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,863 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย