ร่วมบุญทอดกฐิน สร้างอุโบสถมหาอุตม์

 alex4964    12 ต.ค. 2562

ช่วยแชร์บอกบุญ
เป็นกุศลทาน

มหาบุญ มหาบารมี
1.มหาบุญกฐินสามัคคี
1 ปี 1 วัดมีแค่ครั้งเดียว
2.มหาบารมีปัจจัยนำสร้าง
อุโบสถเจดีย์มหาอุตม์
เป็นถาวรวัตถุฝากไว้ในพระพุทธศาสนา
ถวายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์
และสืบอายุพระพุทธศาสนาร่วมกัน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดมหากฐินสามัคคี
จำนวน 2,562 กองๆละ 1,000 บาท
หรือตามกำลังศรัทธา นำปัจจัย
สร้างอุโบสถเจดีย์มหาอุตม์
ทรงจตุรมุข บนดอกบัว กลางสระน้ำ
ณ.วัดวิหารห้องเดียว ต.ดอนกำ
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

ด้วยทางวัดวิหารห้องเดียว
ได้ทำการก่อสร้าง
อุโบสถเจดีย์มหาอุตม์
ทรงจตุรมุข บนดอกบัว กลางสระน้ำ
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
สืบทอดอายุพระศาสนา
และเป็นประโยชน์แก่สาธุชนทั่วไป
ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก
แต่ยังขาดปัจจัยทุนทรัพย์
ที่จะนำมาดำเนินการ
จึงใคร่ขอบอกบุญมายัง
ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดมหากฐินสามัคคี
ในครั้งนี้ร่วมกัน เพื่อนำปัจจัยดำเนินการ
ก่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จต่อไป

วัน อาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562
( แรม 14 ค่ำ เดือน 11 )
เวลา 10.09 น. จัดตั้งองค์กฐิน
เวลา 10.39 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองผ้ากฐิน
เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา 12.09 น. แห่องค์กฐิน รอบวิหารหลวงพ่อใหญ่
เวลา 12.30 น. เชิญรับฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 13.09 น. ถวายองค์กฐิน (เป็นอันเสร็จพิธี)

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล
จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว
จงประสพแต่ความสุขความเจริญ
ปราศจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย
แลขอจงเจริญไปด้วย จตุรพิธพรชัย
อันมี อายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล
สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

สามารถร่วมบุญ
เป็นเจ้าภาพมหากฐินสามัคคี
จองเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างอุโบสถ
โดยแสดงความจำนง หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
ร่วมบุญโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 439-026071-2
ชื่อบัญชี พระมหาชำนาญ สาสนสนธิ์ และ/หรือ
ว่าที่รัอยตรีทศพล เรืองบุณย์
“กองบุญสร้างอุโบสถวัดวิหารห้องเดียว”
สอบถาม พระมหาชำนาญ ปภากโร เจ้าอาวาส
โทร 082-364-5397 081-913-2005
พราหมณ์ ทศพล เรืองบุณย์ โทร 081-825-4964

ขออนุโมทนาครับ
  3,533 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย