โคที่คลอดจากวัดราษฏร์บูรณะที่เจ้าภาพร่วมไถ่ชีวิตปี2562

 ptt_phensri    13 ม.ค. 2563

ปัจจุบันลูกโคโตขึ้นมากแล้วอยู่กาฬสินธุ์


• เอนไซม์หยอดล้างตา Eye Drop

• 06 (18/01/2566) ธรรมบรรยาย (ภาคเช้า)

• การรำถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์

• ๕๔.ปางสนเข็ม

• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• แชมพูเอนไซม์จากธรรมชาติ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย