โคที่คลอดจากวัดราษฏร์บูรณะที่เจ้าภาพร่วมไถ่ชีวิตปี2562

 ptt_phensri    13 ม.ค. 2563

ปัจจุบันลูกโคโตขึ้นมากแล้วอยู่กาฬสินธุ์
  3,277 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย