สร้างพระสมปรารถนา และพระวิหารพุทธภาวนา วัดป่าสถานีใหม่จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา

 aMANwalking    19 มิ.ย. 2554

จากกระทู้

[url=http://board.palungjit.com/f105/%E0%...ml#post3014812]http://board.palungjit.com/f105/%E0%...ml#post3014812[/url]

[url=http://board.palungjit.com/f105/%E0%...ml#post3014995]http://board.palungjit.com/f105/%E0%...ml#post3014995[/url]

ปัจจุบัน มีความคืบหน้าของการจัดสร้างพระวิหารพุทธภาวนา วัดป่าสถานีใหม่จันทึก อำเภอปากช่อง นครราชสีมา ดังต่อไปนี้ ครับจัดสร้างพระพุทธรูปประธานประจำพระวิหารพุทธภาวนา ขนาดหน้าตัก ๕.๕ เมตร เสร็จแล้ว และกำลังดำเนิืนการทำคานคอดิน ดังรูปข้างล่างครับเพื่อจะได้ดำเนินการจัดสร้างพระวิหารพุทธภาวนา ขนาด 12 X 20 เมตร (ภายใน) หรือ ถ้าจากภายนอก ขนาด 18 X 26 เมตร และสูง จากพื้น ถึงฝ้า 12 เมตร ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดสร้าง ณ ปีปัจจุบัน ประมาณ 22 ล้านบาท โดยภายในพระวิหารทั้ง 4 ด้าน จะจัดให้มีช่อง เพื่อ บรรจุองค์พระพุทธรูปประจำัตัว "พระสมปรารถนา" 10,000 องค์ ดังแบบต่อไปนี้(ต่อกระทู้ในคำตอบ ถัดไปครับ) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

แบบพระวิหารพุทธภาวนา ด้านหน้า ครับ


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ (ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทร์) (2440 - 2514)

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• "ลักษณะของบุญ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

• สำหรับผู้มุ่งมั่นดำเนินตามหนทางสู่ความหลุดพ้นจนถึงที่สุด

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย