ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุเข้าอยู่ปาริวาสกรรม ณ.วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

 Webmaster    4 ก.พ. 2563

ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุเข้าอยู่ปาริวาสกรรม

ณ.วัดวังผาแดง
ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
โทร. 081-258-9475

หมายเหตุ บริการรถรับส่งจาก บขส.จ.กาญนบุรี กรุณานัดเวลาก่อนมาถึง https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


  3,638 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย