สร้างวัดใหม่ (วัดพระครู จังหวัดเชียงใหม่)

 tus    20 มี.ค. 2563

เงินบริจาค นำมาสร้างพระอุโบสถ
บริจาคได้ตามจิตศรัทธา
ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าอาวาส วัดพระสิงห์ 081 883 8752

อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มา : วัดพระครู


  3,633 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย