ขอเชิญร่วมบุญ สร้างศาลาไชยะพรหม เพื่อประดิษฐานพระพุทธะไชยะพรหม ณ.วัดป่าพรหมปัญโญสันป่าตองเชียงใหม่

 socoman    24 เม.ย. 2563

วัดป่าพรหมปัญโญ สันป่าตองเชียงใหม่
กองบุญ​99บาท
เปิดกองบุญร่วมใจพรหม
กองบุญที่2สร้างศาลาไชยะพรหม(ทรงล้านนา)เพื่อประดิษฐานพระพุทธะไชยะพรหม(พระเหนือพรหม)วัดป่าพรหมปัญโญสันป่าตองเชียงใหม่
#กองบุญละ99บาทต่อ1ครอบครัว
#เขียนรายชื่อเจ้าภาพลงพระเหนือพรหม
#แล้วนำบรรจุลงฐานพระเหนือพรหมเพื่อฝากกระแสบุญ
#ตัวอย่างเช่นรายชื่อ.............. พร้อมครอบครัว
ร่วมบุญแจ้งรายชื่อในกล่องข้อความเพจวัดป่า
กสิกรไทย
1212-399-597
พระสุรเดชทิพย์เมศ
รายชื่อเจ้าภาพกองบุญ

ที่มา https://www.facebook.com/SthanThrrmPhuththPhrhmPayyoSanpatxng/?__xts__[0]=68.ARCzxUS_w1bDL-10hvOICX_ZxbEps-VefnGhrosDNJixoXL3z4z7XCwVhjE33D1Kpds21BLWT7W4qySmkEaJPqVJxZEMWzdwwc-6FeD3LOAOpvU-HAEI58x9asoKAPX6vNaP7moDFRfzynU5XYUri852dEin4a-srjH8XorSwNRbtmU0FR63dbGEZGUL1pRFYUFyLkogEk-DRFsUExrS7LPwjAR4iz1w6GFC710oL8rbtH3a71Pla30PFRug8PntLn-MuPwR7w-KrEBJY5-e9U_-GE-FClNpu60Qawp2SWHkaiqpYmqjb855I8kiKIv6GKsOWDSrjq7yPkGZ7wBI_Rs3eTYLi2mMKRGA5HLBbQjh4zxiz1_I2rND3WKPaXkCoUGBHs4nmATaWeYrowuYXmsEOklbdvm2K68twvQjd2nf72lfAehgBDvGDz1WBKubayPHtHexL6Y_LqZdyjRFrWP-skzWOJ9iGOGcsbkxRDf5YkmQsmII7w7D

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,704 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย