ร่วมบุญช่วยบูรณะหลังคาวิหาร พระแม่กวนอิม ปางเนตรพันกร ด้วยกันนะคะ!!

 Suangg    9 พ.ค. 2563

ร่วมบุญช่วยบูรณะหลังคาวิหาร พระแม่กวนอิม ปางเนตรพันกร ด้วยกันนะคะ!!

เนื่องจาก หลังคาวิหาร พระแม่กวนอิม ปางเนตรพันกร
ณ อุทยานศาสนา พระโพธิ์สัตว์เจ้าแม่กวนอิม
ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

เกิดการรั่วซึม จึงมีการบูรณะหลังคาใหม่ขึ้น !
จึงขอเชิญร่วมบุญด้วยกันนะคะ !!

สามารถร่วมบุญได้ที่

อุทยานศาสนา พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม
ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

หรือ
บัญชีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขาโรบินสัน เพชรบุรี
ชื่อบัญชี นายพรเทพ กิติพรเกษม
เลขที่บัญชี 800-1-38473-9

ติดต่อสอบถาม 091-556-1962 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   




  3,719 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES



จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย