บอกบุญ ซื้อน้ำอุปโภค บริโภค และสร้างสถาณปฏิบัติธรรม กรรมฐาน พระ เณร สำนักสงฆ์พลาณตะแบง

 Sansan    17 พ.ค. 2563

บอกบุญ ซื้อน้ำ อุปโภค บริโภค ตลอดทั้ง ข้าวสาร อาหาร แห้ง ....เพื่อพระเณร ที่จะเข้าปฏิบัติธรรม ในป่า ลึกของแต่ละช่วง ปฏิบัติ ซึ่งจะแบ่งเป็นรอบไป ...,เพราะทางวัดไม่มีไฟฟ้า น้ำต้องสั่งซื้อเสมอๆ(สามารถร่วมบริจาคได้ตามจิตศรัทธา ) และบอกบุญเพื่อร่วมสร้าง สถานที่ปฏิบัติธรรม ภายในวัด โดยการสร้าง สถานที่ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของ พระเณร แต่ละรูป ซึ่งจะแบ่งเป็น ห้องๆ เดียวไป ,,(ห้องในที่นี้คือเผิงถ้ำตามซอกหิน,,,) สำหรับ พระ เณร ที่แวะ มาปฏิบัติ จากวัดอื่นๆ.
ในการสร้างสถานที่ปฏิบัติ ของแต่ละห้องอาจจะ มีความแตกต่างกันไป
และใช้งบประมาณ ที่แตกต่างกัน แต่ก็ได้เริ่มสร้าง 1ห้อง และยังคงขาดงบประมาณ ในการจัดสร้างต่อให้ แล้วเสร็จ 1ห้อง แรกนี้ น่าจะขาดงบประมาณอีก จำนวน 50000บาท
จึงขอบอกบุญ ผู้มีจิตศรัทธา เลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา และ พระ เณร ผู้ ปฏิบัติ ตามรอยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ร่วมบุญ กันสืบไป
สามารถร่วมบริจาคได้ที่
สำนักสงฆ์ พลาณตะแบง ต.ละลาย.อ.กันทรลักษ์.ศรีสะเกษ 33110
หรือ สามารถโอนเงินบริจาค ผ่านบัญชีธนาคาร กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี .ณฐมน ฐาณิศาสุภเดช
เลขที่บัญชี.676-1-12592-9
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0842075786
หากมีความประสงค์ร่วมบุญ หรือมีข้อสงสัย สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ขอปิดรับ เงินทำบุญ นะครับ ..เนื่องด้้้้้

วยสามเณร ได้ แยกย้าย ไปเรียน ตามสถานที่ต่างๆ ตามเวลาอันสมควร
และยอดเงินที่ได้ ร่วมทำบุญมา มียอด อยู่ที่ประมาณ 2300 บาท ..ได้ดำเนินการสั่งน้ำและสิ่งจำเป็นตามสถานการณ์เรียบร้อยแล้วครับ และรบกวน คุณ กชพร ที่อยู่กสิกรไทย กรุณาติดต่อกลับด้วยครับ

,...ย้ำว่าปิดรับร่วมบุญแล้วนะครับ....


• ผู้ไร้ กังวล....

• "มรรคแท้มีอันเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• เช่นนั้นเอง...!

• เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ (นิทานสำหรับเยาวชน อิงธรรมะพรหมวิหาร ๔)

• คาถามหาจักรพรรดิ เปลี่ยนร้ายกลับเป็นดี พุทธคุณครอบจักรวาล แผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร

• "ความเพียรอยู่ที่สติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย