ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถวัดห้วยยางราษฎร์บำรุง กองบุญละ25บาท

 socoman    19 พ.ค. 2563

**ชวนร่วมบุญคนละนิด** #สร้างโบสถ์
ร่วมสร้างอุโบสถวัดห้วยยางราษฎร์บำรุง
กองบุญละ25บาท(กระเบื้องมุงหลังคา1แผ่น)
ตารางเมตรละ1,500บาท
...........................................................................
เพื่อเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุ อุปสมบทพระภิกษุ และความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา
เมื่อร่วมบุญแล้วสามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรเพื่อลดหย่อนภาษีได้
😃ท่านสามารถร่วมทำบุญมุงหลังคาอุโบสถ
จำนวน 1,000 ตารางเมตร ๆ ละ 1,500 บาท ได้ดังนี้
1.ท่านจะร่วมสร้าง 1 ตารางเมตร 1,500 บาท
( 1 ตารางเมตรมีจำนวน 60 แผ่น ๆ ละ 25 บาท )
2.ท่านจะร่วมสร้าง 1 แผ่น 25 บาท
3.ท่านจะร่วมสร้างตามกำลังศรัทธา ก็ร่วมได้ถือว่าเป็นบุญเช่นกัน
---------------------------------------------------------------
😃ร่วมทำบุญมุงหลังคาอุโบสถได้ที่
ธนาคาร กรุงไทย สาขา ชัยภูมิ
ชื่อบัญชี “วัดห้วยยางราษฎร์บำรุง”
เลขบัญชี “983-5-96318-5”
แจ้งสลิปโอนเงิน/แจ้งที่อยู่ในข้อความเพจเท่านั้น
😃ติดต่อสอบถาม พระอธิการณัฐิวุฒิ ฐิตปัญโญ
เจ้าอาวาสวัดห้วยยางราษฎร์บำรุง
Line อ.น้ำเย็น Facebook วัดห้วยยางราษฎร์บำรุง
และ อ.น้ำเย็น Telephone 083-7358267
ท่านใดต้องการใบอนุโมทนบัตร เพื่อนำไปใช้ #ลดหย่อนภาษี แจ้งได้ทาง inbox หรือตามช่องทางที่ได้ระบุไว้
:ทางวัดห้วยยางราษฎร์บำรุงเป็นวัดที่ได้ขึ้นระบบทะเบียน E-donation ของกรมสรรพากร เรียบร้อยแล้ว
**ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ขอความสุข ความเจริญ ความไม่มีโรค จงมีแด่ทุกท่าน สาธุ สาธุ**
---------------------------------------------------------------
😃อานิสงส์การมุงหลังคาอุโบสถ
1.มีอำนาจ บารมี มีบริวารที่ดี
2.ไม่มีใครคิดปองร้าย ไม่ขาดแคลนปัจจัย 4
3.กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มีมิตรมาก
4.เกิดชาติไหนมีแต่คนให้เกียรติ เคารพนับถือ
5.ส่งผลให้ประสบความสำเร็จการ ทำงาน ไม่มีอุปสรรค
6.มีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามา ทำดีนำดีเข้ามา
7.มีความร่มเย็น ไม่ร้อนกาย ร้อนใจ
8.ครอบครัวไม่แตกแยก เหมือนกระเบื้องที่ติดกัน
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,820 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย