บอกบุญตั้งโรงทาน

 naoutoon1234  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=170621457962020&id=100050424995625 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=170621457962020&id=100050424995625

3,658


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย